Alpha Bank
Alpha Bank
Alpha Bank
Alpha Bank

Με μία σειρά σύγχρονων και ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων, που είναι απολύτως προσαρμοσμένα στα σημερινά δεδομένα της αγοράς, καθώς και με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα επιβραβεύσεως των συνεπών δανειοληπτών, η Alpha Bank συνεχίζει να στηρίζει τους πελάτες της, ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της αγοράς στεγαστικής πίστης και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της τράπεζας.

Επιβράβευση Πελατών Στεγαστικών Δανείων και Μικρών Επιχειρήσεων

Ήδη, από το 2018, η Alpha Bank επιβραβεύει με ειδικά προνόμια τις μικρές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν με συνέπεια τις χρηματοδοτικές σχέσεις συνεργασίας τους με την Τράπεζα.

Η επιβράβευση που προσφέρει η Τράπεζα στις μικρές επιχειρήσεις επεκτείνεται πλέον και στους ιδιώτες πελάτες με στεγαστικό δάνειο που έχουν συμπληρώσει τρία έτη συνεπούς αποπληρωμής των δανείων τους και αναβαθμίζεται με ακόμη περισσότερα προνόμια και προστασία σε έκτακτες συνθήκες για τη συνέχιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

Συγκεκριμένα, «το αναβαθμισμένο πρόγραμμα επιβράβευσης της Alpha Bank προσφέρει μείωση 10% στα ασφάλιστρα της ενυπόθηκης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, μέσω της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη για την αποπληρωμή μηνιαίας δόσης δανείου έως 6 μήνες σε περίπτωση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχημα και 10.000 Bonus πόντους ετησίως, μέσω του μεγαλύτερου προγράμματος επιβράβευσης Bonus».

Επιπλέον, η Alpha Bank εξασφαλίζει για τους συνεπείς δανειολήπτες μειωμένο επιτόκιο κατά 0,5% σε νέα στεγαστικά δάνεια και σε νέες χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις, καθώς και προτεραιότητα στην άμεση αξιολόγηση των αιτημάτων, επιδότηση με 10% των νέων προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτου της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, επιπλέον 0,10% στα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων.

Το πρόγραμμα τίθεται σε άμεση εφαρμογή και οι προβλεπόμενες παροχές θα αποδίδονται στους δικαιούχους από τον Ιανουάριο του 2020 για όλα τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων, με εξαίρεση ορισμένες ειδικές κατηγορίες.

Νέα Χρηματοδοτικά Προγράμματα για Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις

Τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα στεγαστικής πίστης της Alpha Bank που θα είναι διαθέσιμα στην αγορά από την 1η Οκτωβρίου 2019, προβλέπουν όρους «απολύτως προσαρμοσμένους στα σημερινά δεδομένα της αγοράς και προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των δανειοληπτών», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, παρέχονται νέα μειωμένη τιμολόγηση στα προγράμματα κυμαινομένου επιτοκίου, διεύρυνση των προγραμμάτων στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου με ακόμα πιο προνομιακούς όρους έως και 30 χρόνια. Χρηματοδότηση έως 80% της αξίας του ακινήτου για αγορά, ανέγερση ή αποπεράτωση ακινήτου καθώς και επιλογές ώστε τα χαρακτηριστικά του κάθε δανείου να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

Παράλληλα, όπως επίσης αναφέρεται, «η Τράπεζα αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας επιδότηση επιτοκίου έως 40%, παροχή εγγυήσεων, ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής για άντληση ρευστότητας κεφαλαίου κίνησης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, σε συνεργασία με αξιόπιστους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς».