Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια καταγραφής των διοικητικών βαρών που προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις πράξεις της δημόσιας διοίκησης σε πολίτες και επιχειρήσεις, σηματοδοτεί η σύσταση του παρατηρητηρίου γραφειοκρατίας στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Η δημιουργία του παρατηρητηρίου προβλέπεται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο και αναμένεται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στο φιλόδοξο εγχείρημα της κυβέρνησης για περιορισμό της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στόχος του παρατηρητηρίου γραφειοκρατίας είναι η καταγραφή των χρόνων διεκπεραίωσης των πράξεων του Δημοσίου, σε συνδυασμό με το κόστος και τις εργατοώρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για την κατάρτιση των στατιστικών του νέου φορέα.

Το παρατηρητήριο θα υποστηρίζει το εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνεισφέροντας στοιχεία στις τριμηνιαίες αναφορές που θα ετοιμάζει το υπουργείο και θα κατατίθενται στον πρωθυπουργό.

Οι ετήσιες αναφορές του παρατηρητηρίου θα δημοσιεύονται κάθε Φεβρουάριο, μαζί με τις βασικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών.

Ο νέος φορέας για την αποτύπωση των επιπτώσεων της γραφειοκρατίας, θα μπορεί να υποστηρίζει την προεδρία της κυβέρνησης, υπουργεία, δημόσιους φορείς και ανεξάρτητες αρχές στην αποτίμηση διοικητικών βαρών που προκύπτουν από την κατάρτιση νομοσχεδίων και γενικότερα από τις δράσεις τους.

Για τις ανάγκες του παρατηρητηρίου γραφειοκρατίας θα δημιουργηθούν 10 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίες θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ ή με αποσπάσεις από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Περιορισμός γραφειοκρατίας στο ΣτΕ και τα διοικητικά δικαστήρια  

Για τη μείωση της γραφειοκρατίας στα δικαστήρια και την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι από την πρώτη Ιανουαρίου 2021 γίνεται υποχρεωτική η κατάθεση δικογράφων και όλων των σχετικών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας .

Μεταξύ των εγγράφων που θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται ηλεκτρονικά είναι οι απόψεις φορέων της δημόσιας διοίκησης και οι φάκελοι που τις συνοδεύουν, όπως επίσης και τα υπομνήματα των διαδίκων.

Το δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα, με τη χρήση κωδικού.

Παρόμοιες διατάξεις τίθενται σε ισχύ και για τα διοικητικά δικαστήρια από την πρώτη Ιανουαρίου 2021. Το νομοσχέδιο προβλέπει μάλιστα ότι οι επιδόσεις των δικαστηρίων προς τους διαδίκους μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα και να είναι έγκυρες εφόσον φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο ΣτΕ και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 40 του 2013, δίχως ωστόσο η διαδικασία να είναι υποχρεωτική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η λειτουργία ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργούν σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια, στο ΣτΕ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας.