Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Με πρόσκληση υποβολής προτάσεων στους φορείς του δημοσίου το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθεί την ανάπτυξη δράσεων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για την βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Το συνολικό κονδύλι που διατίθεται είναι 20 εκατ. ευρώ και το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του υπουργείου και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 1.6 «Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ)».

Στους βασικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, για τους οποίους μπορεί να ζητηθεί η υλοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, περιλαμβάνονται οι εξής: Έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση, παροχή υπηρεσιών υγείας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση – συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο, διαχείριση των οικονομικών του κράτους, κοινωνική πολιτική, μεταφορές και επικοινωνίες, πολιτική προστασία και εσωτερική ασφάλεια.

Οι προτάσεις δύναται να υποβληθούν έως την 17/09/2024.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη χθες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στην παραπάνω πρόσκληση σημειώνοντας «οτιδήποτε χρειαστεί ο τομέας της υγείας, της δικαιοσύνης, το ΑΣΕΠ, ή όποιος άλλος φορέας του δημοσίου, υπάρχει πλέον μία συμφωνία πλαίσιο με την οποία θα μπορούμε να υλοποιούμε  μικρές ή μεγαλύτερες εφαρμογές με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης».