Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Με το «δεξί» και με ισχυρές επιδόσεις στο επίπεδο της κερδοφορίας, με «πυλώνες» τον τομέα Παραχωρήσεων και το αμιγώς κατασκευαστικό «κομμάτι», όπως και τις ΑΠΕ, ξεκίνησε το 2024 για τον όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στο πρώτο τρίμηνο του 2024. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) του Ομίλου παρέμεινε σε ισχυρά επίπεδα και διαμορφώθηκε για το Α’ Τρίμηνο του 2024 σε 148,3 εκατ. έναντι 123,6 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, με το σχετικό περιθώριο να ανέρχεται σε 19,9% έναντι 15,1%, ως αποτέλεσμα του μείγματος των πωλήσεων.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι ο όμιλος στον κατασκευαστικό τομέα, που έχει ανεκτέλεστο 5 δις ευρώ, εμφανίζει σχεδόν διψήφια ποσοστά στο περιθώριο κέρδους, πέριξ του 10%, που αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό και μεταφράζεται σε ποιοτικό χαρτοφυλάκιο.
Η εικόνα των οικονομικών μεγεθών

Ειδικότερα, στον τομέα των παραχωρήσεων, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν στα 38,2 εκατ. έναντι 27,9 εκατ. (+36,9%), ακολουθώντας την αύξηση των εσόδων. Στον τομέα της κατασκευής, τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 32,2 εκατ. έναντι 34 εκατ. ευρώ, άρα σε γενικές γραμμές προσέγγισαν την περσινή επίδοσης, σε συνέχεια της διατήρησης σε ικανοποιητικό επίπεδο του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων.  Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα συνολικά προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 81,7 εκατ. έναντι 68,1 εκατ. (+46,6%), σε συνέχεια της αυξημένης κερδοφορίας από ΑΠΕ και παρά τα μειωμένα έσοδα  από την θερμική ενέργεια.

Τα Κέρδη μετά από φόρους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση μη λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου του 2024 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικής ζημιάς 3,7 εκατ. έναντι συνολικού κέρδους 15,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023), διαμορφώθηκαν σε 34,8 εκατ., έναντι 23 εκατ. ευρώ, δηλαδή ενισχυμένα κατά 51,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2023.

Σε σχέση με τα περιθώρια κερδοφορίας, το περιθώριο των προσαρμοσμένων EBITDA (AdjEBITDA) ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο 2024 σε 19,8% από 15,1% πέρυσι χάρη στο μίγμα των πωλήσεων. Ο τομέας Παραχωρήσεων είχε margin 72,4% από 58% το α’ τρίμηνο 2023 και κέρδη EBIT 17,1 εκατ. ευρώ. Ο κατασκευαστικός τομέας είχε περιθώριο κέρδους EBITDA 10,7% (από 11,4%) και margin EBIT 9,2% (από 10,2%), με κέρδη EBIT 27,5 εκατ. ευρώ.
Ανεκτέλεστο 5 δις ευρώ, ανοδικά οι οδικές παραχωρήσεις

Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο κατά το τέλος του Α’ Τριμήνου του 2024, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων και των έργων που αφορούν σε ίδιες επενδύσεις, διαμορφώθηκε σε 5 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατά το τέλος του Α’ Τριμήνου, ήταν 3,2 δισ., ενώ έκτοτε ο Όμιλος έχει συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους 1,8 δισ. που έχει εξασφαλίσει. Επί του συνολικού ανεκτέλεστου πάνω από 75% αφορά σε ιδιωτικά έργα (ίδιες επενδύσεις και έργα για τρίτους), ενώ άνω του 55% αφορά σε έργα ιδίων επενδύσεων. Σημειώνεται ότι το ανεκτέλεστο αναμένεται να ενισχυθεί, καθώς προχωρά η συμβασιοποίηση έργων που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος (πχ. Παραχώρηση ΒΟΑΚ).

Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα και Κεντρική Οδός) κατά το Α’ Τρίμηνο του 2024 αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση με την περασμένη χρονιά αποτυπώνοντας την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, αλλά και τις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες. Τα έσοδα ανήλθαν σε 42,9 εκατ. έναντι 36,8 εκατ. στις αρχές 2023. Επίσης από την αρχή του έτους, και σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης, αναπροσαρμόστηκαν προς τα πάνω οι τιμές των διελεύσεων στους αυτοκινητόδρομους της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των έργων που συμμετέχει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα έσοδα από διόδια έχουν ενισχυθεί κατά 16,7%. Τέλος, έχουν πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία και οι τρεις (3) μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων του σχετικού έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Μειωμένα έσοδα

Σε επίπεδο συνολικών εσόδων καταγράφηκε μείωση 8,8%, καθώς στο α’ τρίμηνο 2024 διαμορφώθηκαν σε 747,3 εκατ. έναντι 819,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρά τα αυξημένα έσοδα του τομέα παραχωρήσεων και ΑΠΕ, κυρίως λόγω μειωμένων εσόδων στον τομέα θερμικής ενέργειας (-13,4% ο τομέας). Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα διαμορφώθηκαν σε 299,9 εκατ. έναντι 297,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2023 (+0,8%), αποδιδόμενα στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, σε έργα ιδιωτών και σε έργα δημοσίου. Τα έσοδα του Τομέα των παραχωρήσεων ενισχύθηκαν κατά 27% και διαμορφώθηκαν σε 61,1 εκατ. έναντι 48,1 εκατ. κατά το Α’ Τρίμηνο του 2024, σε συνέχεια της αύξησης της κίνησης στη Νέα και Κεντρική Οδό, αλλά και της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Όμως, στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 457,5 εκατ. έναντι 491,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρισμού και τα αυξημένα έσοδα από ΑΠΕ, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.

Η χρηματοοικονομική εικόνα

Τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε 1,408 δις ευρώ. την 31.03.2024 (μη συμπεριλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων ύψους 116,6 εκατ.) έναντι 1,31 δις την 31.12.2023. Το σύνολο του Προσαρμοσμένου Καθαρού Χρέους με αναγωγή στην μητρική μετά των δεσμευμένων καταθέσεων στις 31.03.2024 διαμορφώθηκε σε 430 εκατ., ενώ το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος χωρίς αναγωγή (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των project finance facilities) διαμορφώνεται στα 1,162 δις ευρώ. Ο συντελεστής Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος/Προσαρμοσμένα EBITDA για τον Όμιλο στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2024 διαμορφώθηκε σε 2.6x (Group adj. Net Debt 1,593 δις ευρώ) έναντι 2.7x κατά το τέλος του 2023 (1,606 δις ευρώ). Η ταμειακή θέση της μητρικής ανήλθε σε 627 εκατ. ευρώ από 581 εκατ. στο τέλος 2023. Το καθαρό χρέος της μητρικής ανήλθε σε 293 εκατ. ευρώ από 317 εκατ. ευρώ στο τέλος 2023.

Ο τομέας Ενέργειας

 

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ζήτηση ρεύματος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους κατά 0,8%. H ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέγραψε υψηλότερους όγκους πώλησης κατά 60,2% έναντι του A’ Τριμήνου του 2023, σε συνέχεια της αύξησης του μεριδίου αγοράς που επετεύχθη κατά την διάρκεια του 2023 και στις αρχές του 2024 και πλέον ανέρχεται σε 12,0% για τον Μάρτιο του 2024, έναντι 7,3% τον Μάρτιο του 2023. Σε επίπεδο παραγωγής, η προγραμματισμένη συντήρηση την μονάδας ΗΡΩΝ ΙΙ που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε κατά το τέλος του Α’ Τριμήνου 2024, οδήγησε σε περιορισμό της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 12,2% (η παραγωγή κατά την περίοδο Ιανουάριος-Φεβρουάριος ήταν αυξημένη κατά 15,5%).

Στον Τομέα των ΑΠΕ, η εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του Α’ Τριμήνου ανήλθε σε 1.227 MW έναντι 906 MW στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023. Υπενθυμίζεται ότι το έργο του Καφηρέα, ισχύος 327 MW, ηλεκτρίστηκε πλήρως στο τελευταίο τρίμηνο του 2023. Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου που διαθέτει, καθώς 63 MW φωτοβολταϊκών βρίσκονται υπό κατασκευή στην Ελλάδα, ενώ σταδιακά ξεκινάει η κατασκευή ακόμα 560 MW νέων έργων διαφόρων τεχνολογιών (κυρίως Φ/Β αλλά και αιολικά και έργα αποθήκευσης) σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα οποία αναμένεται να μπουν σε λειτουργία έως το τέλος του 2025, αντιπροσωπεύοντας μια συνολική επένδυση ύψους 370 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προχωράει σύμφωνα με το πλάνο η κατασκευή του έργου αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας, αλλά και η περαιτέρω ωρίμανση νέων έργων, με στόχο την αύξηση της ισχύος στα 6 GW έως το τέλος της δεκαετίας.