Της Τέτης Ηγουμενίδη


Αύξηση εσόδων με μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σημείωσε η Vodafone Ελλάδος κατά την οικονομική της χρήση Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Όμιλος Vodafone τα συνολικά έσοδα της θυγατρικής στην Ελλάδα το διάστημα Απριλίου 2023 – Μαρτίου 2024 αυξήθηκαν 5% στα 1.013 εκατ. ευρώ έναντι της οικονομικής χρήσης Απριλίου 2022 – Μαρτίου 2023. Τα προσαρμοσμένα EBITDA μειώθηκαν 20% στα 201 εκατ. ευρώ. Στην ανακοίνωση του Ομίλου γίνεται λόγος για έκτακτο επισφαλές χρέος αναφορικά με ορισμένες συμβάσεις πελατών στην Ελλάδα που επηρέασε τη λειτουργική κερδοφορία.

Τα έσοδα από υπηρεσίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν 2,8% αντανακλώντας, όπως σημειώνεται, την έντονη ζήτηση για υπηρεσίες Businessfixed. Διαμορφώθηκαν σε 902 εκατ. έναντι 877 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις ήταν 144 εκατ. έναντι 137 εκατ. ευρώ.

Οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου ήταν 4,309 εκατ. έναντι 4,269 πριν ένα χρόνο εκ των οποίων το 45,4% ήταν με συμβόλαιο (καθαρές νέες συνδέσεις 27 χιλ.) και οι συνδρομητές σταθερής 934 χιλ. μειωμένοι κατά 12 χιλ.

Το Μέσο Έσοδο ανά συνδρομητή στην κινητή (ARPU) διαμορφώθηκε σε 9,8 ευρώ από 10 ευρώ, ενώ σημαντική αύξηση σημειώθηκε στην κατανάλωση δεδομένων 121.818 ΤΒ έναντι 75.232 ΤΒ.