Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής ευθύνης “Proud of Youth” ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, όπως αναφέρει, που παρατηρείται.


Μέσω των υποτροφιών που χορηγεί η HELLENiQ ENERGY, τριάντα αριστούχοι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι pανεπιστημίου, θα έχουν την ευκαιρία απόκτησης μεταπτυχιακού διπλώματος σε ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα κύρους, σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

* Μηχανική και Ενέργεια,

* Ψηφιακός Μετασχηματισμός,

* Επιστήμες του Περιβάλλοντος, και

* Οικονομία και Διοίκηση.

Το πρόγραμμα, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του yπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επεκτείνεται για πρώτη χρονιά φέτος και στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική του oμίλου, EKO Cyprus. Συνολικά, δέκα από τις τριάντα υποτροφίες του προγράμματος θα χορηγηθούν σε Κύπριους αριστούχους.

Μέχρι σήμερα, ο Όμιλος έχει προσφέρει 292 υποτροφίες για ακαδημαϊκές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασίλειου, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Νορβηγίας και της Ολλανδίας.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://scholarships.helleniqenergy.gr/ .