Τράπεζα Πειραιώς
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

H Τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε σήμερα αίτημα λήψης της επόμενης δόσης κεφαλαίων, ύψους 300 εκατ.ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύστερα από την επιτυχή απορρόφηση των κεφαλαίων που της έχουν μέχρι σήμερα διατεθεί. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την κίνηση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει τη διαχείριση πόρων Ταμείου Ανάκαμψης συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Έως σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ολοκληρώσει τη σύναψη συμβάσεων για τη χρηματοδότηση 83 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 4,78 δισ. ευρώ αξιοποιώντας τους πόρους του ΤΑΑ ύψους 1,2 δισ. ευρώ και κεφάλαια της Τράπεζας ύψους 1,02 δισ. ευρώ.


Στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εκταμιεύσει ποσά περίπου 400 εκατ. ευρώ από δάνεια ΤΑΑ και 300 εκατ. ευρώ από κεφάλαιά της, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δυναμική της συμμετοχή στο δανειακό πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως επισημαίνεται, αξιοποιεί το δανειακό πρόγραμμα του ΤΑΑ, στηρίζοντας έργα και επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην Πράσινη Μετάβαση και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, στην ανάπτυξη επενδύσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εξωστρεφή χαρακτήρα, σε πλήρη εναρμόνιση με τους βασικούς πυλώνες του ΤΑΑ, πάντα με γνώμονα την πραγματική και διατηρήσιμη ανάπτυξη των κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Εως σήμερα το πρόγραμμα αξιοποιήθηκε με έμφαση στη στήριξη έργων με χαρακτήρα Πράσινης Μετάβασης – συμπεριλαμβάνοντας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνολικής ισχύος της τάξης των 1,2 GW – αλλά και Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Εξωστρέφειας. Οι επενδύσεις υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με έμφαση στην Περιφέρεια, με χρηματοδότηση κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων (άνω του 60% των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων). Για την υποστήριξη των δράσεων του Ταμείου, η Τράπεζα Πειραιώς, αναφέρεται στην ανακοίνωση, διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία για την άμεση αξιολόγηση και υλοποίηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, πρωταγωνιστώντας στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ, πόρων που συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της εθνικής μας οικονομίας.