Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ελληνικό Κτηματολόγιο

Πέντε νέες περιοχές του δήμου Σαρωνικού, εντάχθηκαν από χθες στη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής (Κορωπί), μετά την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης (ΦΕΚ_2159_Β_08.04.2024). Πρόκειται για τους ΟΤΑ Αναβύσσου, Καλυβίων-Θορικού, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδος και Κουβαρά της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, με συνολικά 77.154 ιδιοκτησίες και 132.230 δικαιώματα.

Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών για συναλλαγές σε ακίνητα των παραπάνω περιοχών, πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά μέσω του ktimatologio.gr και του ktimatologio.gov.gr, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας τις συναλλαγές και ελαχιστοποιώντας το χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών και επαγγελματιών. Ειδικά για φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν εγγραπτέα πράξη μεταβίβασης για κτηματογραφημένο/α ακίνητο/α, συστήνεται η χρήση του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτου από το συμβολαιογράφο τους (https://akinita.gov.gr), μέσω του οποίου η διαδικασία νομικού ελέγχου ολοκληρώνεται σε μία εργάσιμη ημέρα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επαγγελματίες:


* Η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (εξαιρουμένων πράξεων: α) διανομής, β) ανταλλαγής, γ) τροποποιήσεων οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών που περιέχουν περισσότερα του ενός ΚΑΕΚ και δ) σύστασης οροφοκτησίας με πώληση) καθώς και αιτήσεων για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων από πολίτες και επαγγελματίες, πραγματοποιείται μόνο ψηφιακά.

* Η υποβολή πράξεων που συντάσσονται ή και διακινούνται από δικηγόρους και αφορούν σε εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών και εγγραφή προσημείωσης, πραγματοποιείται μόνο ψηφιακά.

* Η υποβολή αιτήσεων και συνυποβαλλόμενων εγγράφων για την εγγραφή πράξεων που περιέχονται σε έγγραφα που συντάσσουν ή διακινούν οι δικαστικοί επιμελητές και για τα οποία προβλέπεται νόμιμη προδικασία επίδοσης, πραγματοποιείται μόνο ψηφιακά.

* Η δια ζώσης εξυπηρέτηση, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «έκδοση αριθμού προτεραιότητας» στο ktimatologio.gov.gr.

* Η έρευνα των επαγγελματιών στην κτηματολογική βάση γίνεται και ψηφιακά.

* Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών/αντιγράφων (π.χ. αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου κ.λπ.) υποβάλλονται και παραλαμβάνονται μόνο ψηφιακά (7/24).

* Το πρωτόκολλο είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικό.

* Τα μεγαρόσημα στα πιστοποιητικά και τις αιτήσεις καταργούνται.

* Οι πληρωμές γίνονται υποχρεωτικά, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω POS.

* Οι επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών, κατατίθενται ηλεκτρονικά.