Την κατασκευή μονάδας φυσικού αερίου ισχύος 560 MW στην περιοχή Turek της Πολωνίας ανέλαβε η MYTILINEOS σε κοινοπραξία με τη Siemens Energy Global

Συγκεκριμένα, η Κοινοπραξία έχει υπογράψει σύμβαση μελέτης, προμήθειας και κατασκευής κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης σε τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου ισχύος 560 MW, που αποτελείται από έναν αεριοστρόβιλο και έναν ατμοστρόβιλο, με τη χρήση πύργου ψύξης και κατασκευής εγκατάστασης φυσικού αερίου στην περιοχή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συνοδευτική υποδομή.

Πρόκειται για το δεύτερο ενεργειακό έργο της MYTILINEOS στην Πολωνία, καθώς η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει σύμβαση και κατασκευάζει αντίστοιχο έργο και πάλι σε κοινοπραξία με τη SIEMENS ENERGY.

Το νέο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027 και για την ανάπτυξή του θα συμμετάσχουν πολωνικές και διεθνείς αναθέτουσες εταιρείες και προμηθευτές. Η συμβατική τιμή για την MYTILINEOS ανέρχεται περίπου σε 250 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική επένδυση υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.