Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Άνοιξε ο δρόμος για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον έλεγχο διαρροών στα δίκτυα άρδευσης της Θέρμης Θεσσαλονίκης, καθώς υπεγράφη από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση του σχετικού έργου, προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ.

Το έργο, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστήματος αυτοματισμού, τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου άρδευσης που αποτελείται μεταξύ άλλων από 27 τοπικούς σταθμούς άρδευσης και 93 σημεία μέτρησης παροχής (κλειστού) αγωγού για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης (ΔΕΥΑ) Θέρμης. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), καθώς και την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο τηλεμετρικών αγρο-μετεωρολογικών σταθμών δικτύου και ενός φορητού σταθμού ελέγχου.

Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 407 ηλεκτρικών υδροστομίων, ενώ στον ΚΣΕ θα εγκατασταθεί κεντρικό σύστημα ελέγχου SCADA, με σκοπό – μεταξύ άλλων – και τον έλεγχο ποιότητας του νερού. «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με σχέδιο και μεθοδικότητα, υλοποιεί πλήθος έργων σε όλη την Ελλάδα που αποσκοπούν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας του πρωτογενούς τομέα» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.