Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι θα παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω μη ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των οικείων σχεδίων για τα ύδατα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των οικείων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες, βάσει της οδηγίας 2007/60/ΕΚ», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή τονίζει ότι «η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει επανεξετάσει, δεν έχει εγκρίνει και δεν έχει υποβάλει εκθέσεις για τα οικεία σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού», ούτε για τα «οικεία σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας». 

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα επικεντρώνεται στη διασφάλιση, από ποιοτική και ποσοτική πλευρά, της καλής κατάστασης των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων, όπως τα ποτάμια και οι λίμνες. Αποσκοπεί στη μείωση και την εξάλειψη της ρύπανσης, καθώς και στη διασφάλιση της ύπαρξης επάρκειας υδάτων για την ταυτόχρονη υποστήριξη των ανθρώπινων αναγκών και της άγριας ζωής. Αποτελεί ουσιώδες μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα, τη φύση και τη μείωση της ρύπανσης. Σύμφωνα με την οδηγία, κάθε έξι χρόνια τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιούν τα οικεία σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις. Τα σχέδια αυτά, τα οποία περιλαμβάνουν πρόγραμμα για τη λήψη μέτρων, είναι καθοριστικά για να διασφαλιστεί ότι όλα τα υδατικά συστήματα παραμένουν σε καλή κατάσταση ή ότι επιτυγχάνεται η καλή τους κατάσταση, όπως απαιτείται από την οδηγία. 

Επιπλέον, η Επιτροπή τονίζει ότι η συμμόρφωση με την οδηγία για τις πλημμύρες είναι ζωτικής σημασίας για την ετοιμότητα και τη διαχείριση των πλημμυρών. Σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες, κάθε έξι χρόνια τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιούν τα οικεία σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις. Τα σχέδια αυτά είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας για τις πλημμύρες, δηλαδή για τη μείωση και τη διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα. 

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2023. Ακολούθησε, τον Νοέμβριο του 2023, αιτιολογημένη γνώμη με την οποία καλούσε την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της και να ολοκληρώσει την επανεξέταση των σχεδίων της. Ωστόσο, τα σχετικά σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ τονίζονται τα εξής: 

«Αναφορικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 2η επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), αυτά βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσής τους. Τουλάχιστον 5 εξ’ αυτών (συνολικά είναι 14) θα υιοθετηθούν με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο που προγραμματίζεται για τις 27/3. Τα υπόλοιπα θα υιοθετηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο του Απριλίου που ακολουθεί. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι το θέμα θα κλείσει χωρίς να τελικά να υπάρξει καταδίκη της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.   

Αναφορικά με την αντίστοιχη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση της 1ης επικαιροποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), δηλαδή των μέτρων για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, η ολοκλήρωσή τους αναμένεται έως τις αρχές του καλοκαιριού, όπως άλλωστε έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 27/12/2023.

Σημειώνεται ότι πρώτιστο μέλημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η διασφάλιση του άρτιου περιεχομένου του ΣΔΚΠ και των ΣΔΛΑΠ και ιδίως των προβλεπόμενων μέτρων διαχείρισης, δεδομένου ότι αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ορθής διαχείρισης των υδάτων στη χώρα, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας λαμβάνοντάς υπόψη και την κλιματική κρίση. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι λαμβάνεται μέριμνα για την άμεση έναρξη της διαδικασίας της επόμενης επικαιροποίησης των ΣΔΚΠ και των ΣΔΛΑΠ, έτσι ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διαιώνιση του προβλήματος που προέρχεται από την καθυστερημένη ολοκλήρωση των προηγούμενων ΣΔΚΠ και των προηγούμενων ΣΔΛΑΠ (τον Ιούλιο του 2018 και τον Δεκέμβριο του 2017 αντιστοίχως, με περίπου 2,5 χρόνια καθυστέρηση, σε σχέση με την προβλεπόμενη προθεσμία των σχετικών Οδηγιών 2007/60 και 2000/60)».