«Απροστάτευτη» παρά τα έργα που έχουν γίνει αλλά δεν έχουν συντηρηθεί τα τελευταία 15 χρόνια, χωρίς ολοκληρωμένη θεσμική προστασία και υπό τον πέλεκυ προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάστασή της, παραμένει η Λίμνη Κορώνεια που τα τελευταία 30 χρόνια αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων έχοντας φτάσει οριακά και στο σημείο της ερημοποίησης.

Στα συμπεράσματα κατέληξαν οι ομιλητές σε ημερίδα με τίτλο «Η αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας – Ένα κρίσιμο χρονίζον πρόβλημα» που διοργάνωσε σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

«Είναι αναγκαία η συγκρότηση ενός Φορέα διαχείρισης και λειτουργίας των έργων της λίμνης, δεν έχει ολοκληρωθεί η θεσμοθέτηση της προστασίας των οικοσυστημάτων με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης έχει ως συνέπεια το έλλειμμα αποτελεσματικής ενημέρωσης των εμπλεκομένων φορέων. Επιπλέον, η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει συντονιστικό ρόλο και δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή- σφράγισμα των παράνομων (μη αδειοδοτημένων) γεωτρήσεων» συνόψισε τα συμπεράσματα του έργου της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας» η συντονίστριά του, Δρ Χημικός Μηχανικός Μαρία Σαμολαδά.

Όσον αφορά τις διοικητικές αλλαγές στο μοντέλο διοίκησης της περιοχής, με την συγκρότηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πόρισμα του έργου δεν αξιολογούνται θετικά, καθώς, όπως αναφέρεται, προωθήθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διοικούμενο από το ΥΠΕΝ (Γραφείο Γενικού Γραμματέα), το οποίο συλλέγει πληροφορίες από τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση των εκθέσεων – αναφορών προς την ΕΕ.

«Οι τελικές αυτές εκθέσεις όμως δεν κοινοποιούνται ούτε στους φορείς ούτε στην τοπική κοινωνία. Αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη χρονική στιγμή, δεν ξέρουμε ακριβώς την νομική έκβαση 91 της υπόθεσης της Λίμνης Κορώνειας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μετά την Οριστικοποίηση του Μaster Ρlan το 2017» τονίζεται σχετικά.

Παράλληλα, η Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ αναφέρει ότι αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες στην επικοινωνία με το Γεν.Γραμ. ΥΠΕΝ για τη συλλογή των επίκαιρων στοιχείων σχετικά με την πορεία των προστίμων και τη δικαστική διαμάχη με την ΕΕ για τη λίμνη Κορώνεια. «Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατή η πρόσβαση στις πρόσφατες τελικές εκθέσεις» καταλήγει.

 

Χωρίς συντήρηση τα έργα της Κορώνειας

 

Από το 2009 έχουν να συντηρηθούν τα έργα της ενωτικής τάφρου τόνισε στην ημερίδα ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας. «Το ίδιο ισχύει και για τα αναχώματα για τον υγροβιότοπο, αλλά και για τα βαθιά ενδιαιτήματα για την αποκατάσταση των πληθυσμών των ψαριών».

Σημειώνεται ότι, από το 1995 έως και το 2009 η λίμνη Κορώνεια, λόγω της μείωσης της στάθμης του νερού και της μακροχρόνιας ρύπανσης από τις δραστηριότητες του ανθρώπινου παράγοντα, αποξηράνθηκε 4 φορές.

«Είχαμε μαζικούς θανάτους ψαριών, ενώ η έκταση που καταλάμβανε στην κυριολεξία ερημοποιήθηκε». Ωστόσο, μετά τα έργα που υλοποιήθηκαν και με την ολοκλήρωση του “masterpranII”, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει πλέον, καμιά περαιτέρω δικαιοδοσία.

«Το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, καλείται να προχωρήσει άμεσα, σε μια σειρά από εξίσου μεγάλες και δομικές παρεμβάσεις, ώστε να μην επανέλθουμε στις τραγικές εικόνες των νεκρών ψαριών, των νεκρών πουλιών και της εξαφάνισης της λίμνης» είπε ο κ.Γιουτίκας θέτοντας ως πρώτιστο και απολύτως αναγκαίο, τη συντήρηση όσων έργων έχουν γίνει ήδη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Δεν προβλέπεται να στραγγίσει η λίμνη ως το 2100!

 

Σε υδρολογική προσομοίωση της λεκάνης Μυγδονίας σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής που προχώρησε ο Δημήτρης Μαλαματάρης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός/Υδρολόγος, μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκύπτει ότι η Κορώνεια δεν προβλέπεται να στραγγίσει ξανά τουλάχιστον έως το 2100, σύμφωνα με τις κλιματικές προβλέψεις χωρίς ωστόσο να ανέλθει στη στάθμη- στόχο. «Η μείωση της κατείσδυσης και η αύξηση της εκροής από τον υπόγειο υδροφορέα Μυγδονίας για άρδευση, αποτελούν τις κύριες αιτίες του υδατικού ελλείμματος έως το 210 ανέφερε».

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης), Στάθης Κωνσταντινίδης επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ψηλά στην ατζέντα τα ζητήματα αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος.