Να λάβουν μέρος σε διαδικτυακή έρευνα σχετικά με την απλούστευση των κανόνων, καλεί τους αγρότες των κρατών μελών της ΕΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχετική ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρεται, «σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια διαδικτυακή έρευνα (σσ: ερωτηματολόγιο) για να συγκεντρώσει τις απόψεις των αγροτών απευθείας από τους ίδιους, όπως είχε αναγγείλει στις προτάσεις της για τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου που επωμίζονται».

Η έρευνα θα διαρκέσει από σήμερα, 7 Μαρτίου, και ως τις 8 Απριλίου και μέσα από σύντομες ερωτήσεις, διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκεντρώσει «πολύτιμη ανατροφοδότηση για να κατανοήσει τις κύριες πηγές ανησυχίας των αγροτών». Η έρευνα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «θα συμβάλει στην ταυτοποίηση των πηγών διοικητικού φόρτου και πολυπλοκότητας που απορρέουν από τους κανόνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), καθώς και από άλλους κανόνες για τα τρόφιμα και τη γεωργία, όσον αφορά την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο και τις συνδεόμενες με αυτούς υποχρεώσεις καταγραφής και αναφοράς». Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στα μέσα Απριλίου.

«Ως το καλοκαίρι, η έρευνα θα έχει δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα κύρια γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν οι αγρότες», εκτιμούν οι Βρυξέλλες, ενώ τα τελικά αποτελέσματά της θα περιληφθούν σε μια λεπτομερέστερη ανάλυση που αναμένεται να δημοσιευτεί το φθινόπωρο του 2024, ώστε να αποσαφηνιστούν οι πηγές πολυπλοκότητας με την οποία είναι αντιμέτωποι οι αγρότες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, σε σχέση με την ΚΓΠ και με άλλες απαιτήσεις και πολιτικές.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα και το σχετικό ερωτηματολόγιο βρίσκεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024