Τράπεζα Πειραιώς
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεκίνησε σήμερα στις 10 το πρωί η δημόσια προσφορά από το ΤΧΣ που αφορά έως 22% στο μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, που αντιστοιχεί σε 275.080.789 υφιστάμενες κοινές μετοχές.

Το ΤΧΣ όμως μπορεί, όπως ανακοινώθηκε, να αυξήσει κατά την απόλυτη κρίση του κατά έως 62.518.361 κοινές μετοχές, δηλαδή να διαθέσει 337.599.150 μετοχές, δηλαδή και το 27% που ελέγχει στην Τράπεζα, κάτι που αναμένεται να κριθεί, ενδεχομένως, και εντός της ημέρας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το βιβλίο υπερκαλύφθηκε στα πρώτα κιόλας λεπτά κατα 4 φορές με αποτέλεσμα το ΤΧΣ να στοχεύει πλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη διάθεση 27%, γεγονός που θα οδηγήσει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς είναι το ακόλουθο:

4 Μαρτίου:  Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (10:00 ώρα Ελλάδας).

4 Μαρτίου: Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 ώρα Ελλάδας).

4-6 Μαρτίου: Ο Πωλητής Μέτοχος δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου, να αποφασίζει (όχι κατά σειρά προτεραιότητας):

(i) να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, (ii) να καθορίζει ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και

(iii) να προσδιορίζει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.

-6 Μαρτίου: Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (16:00 ώρα Ελλάδας).

-6 Μαρτίου: Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (16:00 ώρα Ελλάδας).

-7 Μαρτίου 2024: Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμής Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.

-7 Μαρτίου 2024: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.

-11 Μαρτίου: Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων (αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού).