Συγκεκριμένα, η Olympia Group ανακοίνωσε ότι, με την υποστήριξη ενός διεθνούς επενδυτή, προχώρησαν σε δεσμευτική συμφωνία με τους μετόχους της Entersoft SA που αντιπροσωπεύουν το 53% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την απόκτηση των μετοχών τους, είτε σε διμερή βάση, είτε στο πλαίσιο εθελοντικής δημοπρασίας, που θα δρομολογήσουν οι επενδυτές για την απόκτηση όλων των μετοχών της Entersoft. Το συμφωνηθέν αντάλλαγμα είναι στα οκτώ (8) ευρώ ανά μετοχή.


Πέραν της συμφωνίας για την απόκτηση του 53% των μετοχών της Entersoft, οι επενδυτές κατέχουν επιπλέον 4,69% των μετοχών της Entersoft από προηγούμενες εξαγορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία Entersoft ανήκει στο επιτυχημένο οικοσύστημα των εταιρειών τεχνολογίας στην Ελλάδα με ισχυρή τοποθέτηση στον κλάδο του business software και της παροχής υπηρεσιών. Η Entersoft έχει παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη διαθέτοντας ένα ποιοτικά διευρυμένο πελατολόγιο και δίκτυο συνεργατών, καθώς και εξαιρετικές τεχνολογικές λύσεις λογισμικού που απαντούν στην ανάγκη των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

«Σε μία αγορά που μετασχηματίζεται και αναπτύσσεται ραγδαία, ο τομέας του business software και της παροχής υπηρεσιών διαμορφώνει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Και οι δύο επενδυτές, δίνουν ‘ψήφο’ εμπιστοσύνης στην ικανότητα της διοικητικής ομάδας, των εργαζόμενων και των συνεργατών της Entersoft ώστε να συνεχίσουν και να επιταχύνουν περαιτέρω την ανάπτυξή της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό» επισημαίνεται.