Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει μεταξύ των προμηθευτών ενέργειας. Το «μήλον της έριδος» είναι οι πελάτες της Καθολικής Υπηρεσίας που εντάσσονται όταν χάσουν την εκπροσώπηση του προμηθευτή δηλαδή ο πελάτης χάνει τον πάροχο ενέργειας και ο μόνος τρόπος για να έχει ρεύμα  είναι η να ενταχθεί στην Καθολική Υπηρεσία.

Τα τιμολόγια της υπηρεσίας είναι πιο ακριβά σε σχέση με αυτά που δίνουν οι προμηθευτές της ενέργειας. Για το Φεβρουάριο για οικιακό τιμολόγιο διαμορφώθηκε στα 0,231 ευρώ ανά KWh και για τα μη οικιακά το τιμολόγιο ανέρχεται σε 0,252 ανά KWh.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας με επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ θεωρεί αναγκαίο να ξεκαθαρίσει το τοπίο των μετρητών ρεύματος τα οποία δεν έχουν ΑΦΜ και στοιχεία του κατόχου του ρολογιού μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας ανά KWh.

O Σύνδεσμος υπολογίζει ότι αριθμός των πελατών της ΚΥ ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύρια.

Πρόκειται για ένα μείζονος σημασίας διαχρονικό πρόβλημα με την αδυναμία ταυτοποίησης των πελατών να δημιουργεί ζημιά στους παρόχους ιδιαίτερα δε της καθολικής υπηρεσίας και το οποίο βάζει εκ νέου στο «τραπέζι» ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας.

Την ώρα που η αγορά είναι σε αναμονή των ρυθμίσεων για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές με την τροποποίηση του άρθρου 42, ο Σύνδεσμος Προμηθευτών με επιστολή του στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων και Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), θέτει το ζήτημα της έλλειψης έγκυρων στοιχείων ΑΦΜ και διεύθυνσης για τουλάχιστον 1,5 εκατ. μετρητές που εκπροσωπούνται από τη ΔΕΗ και τους εκπροσώπους της Καθολικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός των παροχών οι οποίοι καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα «ΘΑΛΗΣ» του Διαχειριστή με μη έγκυρο («μηδενικό») ΑΦΜ αποτελεί μείζον ζήτημα, ιδίως αναφορικά με τις περιπτώσεις των εν λόγω παροχών οι οποίες μεταπίπτουν σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, καθότι οι δικαιούχοι της Καθολικής Υπηρεσίας περιέρχονται στο πελατολόγιο των παρόχων αυτομάτως, δίχως να προηγείται η σύναψη Σύμβασης Προμήθειας.

Το ίδιο θέμα, ανακύπτει, σύμφωνα με τον ΕΣΠΕΝ, και από την έλλειψη αναφοράς της διεύθυνσης σημαντικού αριθμού Πελατών. Ελλείψει έγκυρων στοιχείων, η ταυτοποίηση και τιμολόγηση μεγάλου μέρους των Πελατών που μεταπίπτουν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας καθίσταται πρακτικά αδύνατη.

Ετσι, τονίζει ο Σύνδεσμος, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους συγκεκριμένους πελάτες πραγματοποιείται με σημαντική οικονομική ζημία των παρόχων.

Το ζήτημα αυτό παραμένει έως σήμερα ανεπίλυτο, παρά την Απόφαση 791A/2021 της 21.10.2021 με την οποία η Αρχή αναφορικά (και) με την ελλιπή παροχή στοιχείων είχε επιβάλει αφενός διοικητικό πρόστιμο 250.000 ευρώ και αφετέρου αυστηρή σύσταση στον Διαχειριστή για την τήρηση της υποχρέωσης παροχής στους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας, πλήρων των στοιχείων Πελατών που μεταπίπτουν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας.

Νίκος Θεοδωροπουλος