Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρωτοστατούν παγκοσμίως στις επιδόσεις τους στα θέματα ESG (περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση), σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της έρευνας της EY, Sustainable Finance Index. Ωστόσο, η δράση των ευρωπαϊκών τραπεζών στα θέματα που αφορούν την κοινωνία, υστερεί σε σχέση με τους τραπεζικούς οργανισμούς στις ΗΠΑ και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ιδιαίτερα στην ατζέντα της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης (D&I).


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις επιδόσεις ESG, οι ευρωπαϊκές τράπεζες πέτυχαν συνολική βαθμολογία 7,4 με άριστα το 10, καταγράφοντας οριακή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (7,3). Παράλληλα, οι επιδόσεις τους βαθμολογούνται υψηλότερα από τις επιδόσεις των τραπεζών στη Βόρεια Αμερική (7,2) και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (6,3). Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος σημείωσε, επίσης, υψηλότερες επιδόσεις στη συνολική δραστηριότητα ESG, σε σύγκριση με τους κλάδους της ασφάλισης (7,3) και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (7,0) στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Δείκτη της EY, οι περισσότερες δράσεις ESG των ευρωπαϊκών τραπεζών, εστιάζονται, κυρίως, στους παρακάτω επιμέρους τομείς:

• Περιβάλλον: «Διαχείριση ενέργειας και κλιματική αλλαγή» (9,3) «προσφορά πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών» (9,1) και «διαχείριση αποβλήτων και υδάτων» (7,4)

• Κοινωνία: «Προστασία δεδομένων και απόρρητο» (10), «προστασία whistleblowers» (όσων προβαίνουν σε καταγγελίες για παράτυπες συμπεριφορές) (10) και «ασφάλεια στον χώρο εργασίας» (9,9)

• Διακυβέρνηση: «Αποτελεσματικότητα του διοικητικού συμβουλίου» (7,6), «διαφάνεια και έλεγχος» (7,5) και «διακυβέρνηση θεμάτων ESG» (6,9).

Τα χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας καταγράφονται στη «διαφορετικότητα και συμπερίληψη» (5,7), στη «διαφορετικότητα της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου» (4,7) και στην «εστίαση στην ποιότητα» (3,3), που περιλαμβάνει την υιοθέτηση συστημάτων ποιότητας υπηρεσιών, όπως το ISO9000.

Σχολιάζοντας  τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα – ανάμεσά τους και της Ελλάδας – φαίνεται ότι αφουγκράζονται τις προσδοκίες των πελατών τους, της κοινωνίας και των μετόχων και έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στα θέματα ESG. Η εξέλιξη αυτή, έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία, ενώ, συγχρόνως καθιστά τις ευρωπαϊκές τράπεζες πιο ελκυστικές στους μετόχους τους, τους εργαζόμενους και τους πελάτες τους. Ωστόσο, θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους στα θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, για παράδειγμα μέσω την ανάληψης θέσεων ευθύνης από περισσότερες γυναίκες, καθώς οι επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα χρήζουν βελτιώσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες στην Ευρώπη θα ευθυγραμμιστούν καλύτερα με το προφίλ των πελατών που εξυπηρετούν, ενώ, παράλληλα, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, δημιουργώντας ομάδες υψηλής απόδοσης, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας».