Αυξανόμενος – αν και όχι με θεαματικούς ρυθμούς – βαίνει ο αριθμός των γυναικών, που απασχολούνται σε θέσεις επιστημόνων και μηχανικών. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ενημερώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), το 2022 υπήρχαν σχεδόν 7,3 εκατ. γυναίκες επιστήμονες και μηχανικοί στην Ε.Ε., 310.500 περισσότερες από το 2021.

Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το 41% της συνολικής απασχόλησης στην επιστήμη και τη μηχανική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνηγορώντας υπέρ της σταδιακής αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών στα πεδία, που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Οι γυναίκες, που εργάζονταν ως επιστήμονες και μηχανικοί, απασχολούνταν, κυρίως, στον τομέα των υπηρεσιών, αποτελώντας το 46% των επιστημόνων και μηχανικών αυτού του κλάδου, ενώ στη μεταποίηση, μόνο το 22% όσων απασχολούνταν ως επιστήμονες και μηχανικοί ήταν γυναίκες.

Μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., το ποσοστό των γυναικών επιστημόνων και μηχανικών διέφερε πολύ το 2022, κυμαινόμενο από 53% στη Δανία, τη Λιθουανία (52%) και τη Βουλγαρία (51%) έως 31% στην Ουγγαρία, τη Φινλανδία (32%) και τη Γερμανία ( 34%).

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εργαζόμενοι στην επιστήμη και την τεχνολογία θεωρούνται όσοι εργάζονται σε επαγγέλματα, που θα μπορούσαν να εμπλέκονται στη συστηματική παραγωγή, πρόοδο, διάχυση και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, επίσης, άλλα επαγγέλματα, όπως τεχνικούς ή συναφείς επαγγελματίες.

Περιοχές με υψηλές επιδόσεις

Τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών, που απασχολούνται σε επιστημονικά και τεχνολογικά επαγγέλματα το 2022, παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (64,1%), στη γαλλική περιφέρεια της Κορσικής (63,9%) και στη Λετονία (62,7%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι περιοχές με τα μικρότερα ποσοστά γυναικών, που απασχολούνται στην επιστήμη και την τεχνολογία, καταγράφηκαν στην ιταλική περιφέρεια Nord-Ovest (45,3%), τη Μάλτα (45,8%) και την ιταλική περιφέρεια Sud (46,1%).

Γένους αρσενικού

Το γεγονός, πάντως, ότι το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη, που διαθέτει εκπαίδευση στις ΤΠΕ, παραμένει γένους αρσενικού, είναι δεδομένο. Για την ακρίβεια, το 84,4% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εκπαιδευτικό υπόβαθρο στις ΤΠΕ, ήταν άνδρες το 2022.

Συνολικά, η Ε.Ε. διαθέτει (στοιχεία 2022), 3 εκατ. εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στις ΤΠΕ, 6,7% περισσότεροι από το 2021, όταν το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 2,8 εκατ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 84,4% (2,5 εκατ.) μεταξύ των εργαζομένων με μορφωτικό υπόβαθρο ΤΠΕ, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,1% από το προηγούμενο έτος (2,4 εκατ. το 2021).

Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 15,6% (463.100 άτομα) των απασχολουμένων με εκπαιδευτικό υπόβαθρο στις ΤΠΕ, που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,4% έναντι του 2021 (443.400 άτομα).

Εξετάζοντας τα μέλη της Ε.Ε., η Σλοβενία (93,0%), η Λετονία (91,0%), η Πολωνία (90,3%), η Τσεχία (89,9%), το Βέλγιο (88,7%) και η Σλοβακία (88,5%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά ανδρών στο σύνολο των εργαζομένων με εκπαίδευση ΤΠΕ.

Όσον αφορά τις γυναίκες, που εργάζονται και έχουν λάβει εκπαίδευση στις ΤΠΕ, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (31,5%), στη Δανία (31,3%), στην Κύπρο (30,2%) και στη Ρουμανία (29,9%).