Ερευνα κοινής γνώμης για τη χαρτογράφηση και αποτύπωση της αντίληψης των γυναικών σχετικά με τη θέση τους στην αγορά εργασίας και στην ανάδειξη βασικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε αυτή, διενεργεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σε συνεργασία με την Microsoft Hellas.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του επιμελητηρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική, απευθύνεται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής, και περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου.

Η έρευνα απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες εργαζόμενες σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και το ερωτηματολόγιο μπορούν να το βρουν οι ενδιαφερόμενες εδώ: https://t.ly/Skvi_

Υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλεχθούν, θα αξιοποιηθούν αυστηρά για ερευνητικούς σκοπούς από το ΕΒΕΑ και δε θα διανεμηθούν σε τρίτους.