Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότερους από 100 επενδυτές προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου senior preferred ύψους 400 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6,25 χρόνων από την Alpha Bank, με την ισχυρή ζήτηση να οδηγεί σε σημαντική υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές ήδη από τις πρώτες ώρες της έκδοσης. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο της Τράπεζας, όπως επισημαίνεται, επιβεβαιώνει αφενός την υψηλή ζήτηση για ελληνικά αξιόγραφα και αφετέρου τη δυναμική που δημιούργησε η συμφωνία ορόσημο της Τράπεζας με την UniCredit. Το ονομαστικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5% και η απόδοση στο 5,125%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για 5,50%. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση ομολόγου της Τράπεζας μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

 

Μειώνονται οι αποδόσεις των ομολόγων της Τράπεζας στη δευτερογενή αγορά

Καθοριστικό παράγοντα στην απόφαση της Διοίκησης να προχωρήσει στην ομολογιακή έκδοση αποτέλεσε η σημαντική αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων καθώς και η υψηλή ζήτηση που παρατηρείται από την επενδυτική κοινότητα για ελληνικά αξιόγραφα. Ειδικότερα για την Alpha Bank, η αξιοσημείωτη μείωση της απόδοσης στη δευτερογενή αγορά, από 7% σε 5,15% του υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομολόγου (senior preferred bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούνιο, άνοιξε τον δρόμο για τη νέα επιτυχημένη έκδοση. Επισημαίνεται ότι η νέα έκδοση ολοκληρώθηκε με απόδοση 5,125% και αφορά μεγαλύτερη κατά ένα έτος χρονική διάρκεια σε σχέση με την εναπομένουσα διάρκεια του ομόλογου του Ιουνίου. Καταλυτικό ρόλο στη μείωση αυτή έπαιξε η στρατηγική συνεργασία Alpha Bank-UniCredit, η οποία δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον Όμιλο.

Ενισχυτικά σε αυτό το θετικό οικονομικό κλίμα λειτουργεί η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας από τρεις βασικούς οίκους αξιολόγησης και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, τα οποία σε συγκριτικό επίπεδο, αναμένεται να ξεπεράσουν τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ζήτηση για τραπεζικά ομόλογα ενισχύεται άλλωστε και από την υψηλή ρευστότητα που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα αξιόγραφα, καθιστώντας τα ιδανικά για επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν έκθεση στην ελληνική αγορά.