Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Μέσα στον Φεβρουάριο του 2024 αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να σταλεί η πρόσκληση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, Mytilineos για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού», αξίας έως 765 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που προωθείται μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η A’ Φάση του διαγωνισμού με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ολοκληρωθεί και αποφασίστηκε πως στη Β’ Φάση του διαγωνισμού συνεχίζουν και τα τέσσερα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο. Επίσης, αναμένεται η διενέργεια Μελέτης Σκοπιμότητας, καθώς το ΤΑΙΠΕΔ μελετάει το μοντέλο αξιοποίησης των εγκαταστάσεων στον Κορυδαλλό, με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής. Στους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης είναι να εξεταστεί το σενάριο για τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας ή φοιτητικής στέγης, με χώρους πρασίνου.

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν το νέο πρότυπο Δικαστικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ), σε ακίνητο έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων, στη θέση του παλαιού Στρατοπέδου «Αμερικάνικης Ευκολίας» στον Ασπρόπυργο Αττικής. Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Διενεργούσα Αρχή το ΤΑΙΠΕΔ και ειδικότερα τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 30 έτη (4 έτη κατασκευή και 26 έτη συντήρηση) από τη θέση αυτής σε ισχύ, ενώ η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κατ’ αρχήν με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ). Κατά τη λειτουργία του έργου και μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης Σύμπραξης, η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει στον ΙΦΣ πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε παρούσα αξία, στο ποσό των 617.187.784 ευρώ (με ΦΠΑ στα 765 εκατ.).

Η μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη ενός εκ των βασικών στόχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορά στην αναμόρφωση της Σωφρονιστικής Πολιτικής. Η συμβολή του έργου στην εθνική οικονομία θα είναι επίσης σημαντική, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα απελευθερωθεί χώρος στον Δήμο Κορυδαλλού για αστικές αναπλάσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.