Στο Δ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) συζητήθηκε σήμερα η αίτηση της κοινοπραξίας (ένωση εταιρειών) VINCI Highways – VINCI Concessions – Μυτιληναίος Α.Ε. – Mobility Partner, κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκ νέου παραχώρηση της Αττικής Οδού για 25 χρόνια, που διεξάγει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

   Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συζητήθηκε (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια η πάρεδρος Κωνσταντίνα Σκούρα) η αίτηση της εν λόγω κοινοπραξίας – η οποία έχει καταθέσει τη δεύτερη καλύτερη προσφορά στον επίμαχο διαγωνισμό – κατά της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και του ΤΑΙΠΕΔ. Κατά τον διαγωνισμό ανακηρύχθηκε πλειοδότης η εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα, με προσφορά 3,27 δις ευρώ.

   Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η παραχώρηση υπηρεσιών με αντικείμενο τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για 25 χρόνια, περιλαμβανομένης της εκτέλεσης τυχόν έργων που μπορεί να απαιτηθούν για την εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου. Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν 6 επενδυτικά σχήματα (εταιρείες, κ.λπ.).

   Κατά την ακροαματική διαδικασία στο ΣτΕ, η εν λόγω κοινοπραξία επικαλέστηκε τους ίδιους ισχυρισμούς, τους οποίους αρχικά είχε παραθέσει στην προδικαστική προσφυγή της (όπως λέγεται) κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας και η οποία απορρίφθηκε. Τότε, η κοινοπραξία είχε επικαλεστεί διαδικαστικά κυρίως θέματα ως προς τον τρόπο που δομείται η χρηματοοικονομική επάρκεια της προσφοράς της ΓΕΚ Τέρνα. Επίσης, μεταξύ των άλλων, η κοινοπραξία υποστήριξε ότι η προδικαστική προσφυγή της απορρίφθηκε με μη νόμιμη, μη επαρκή και αντιφατική αιτιολογία.

   Η εισηγήτρια της υπόθεσης, κυρία Σκούρα, επισήμανε ότι «ανακύπτει ζήτημα σχετικά με τον προσδιορισμό της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης, προκειμένου να προσδιοριστεί, αφενός το ύψος του οφειλόμενου παραβόλου (σημειώνεται πάντως ότι έχει καταβληθεί το ήμισυ του ανώτατου προβλεπόμενου παραβόλου), αφετέρου η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4413 του 2016, στην περίπτωση που αυτή (η εφαρμογή) συναρτάται προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης». Παρέμβαση υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων έχει καταθέσει η ΓΕΚ Τέρνα.

   Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.