«Η Ελλάδα, με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τα ποικίλα τοπία της, δεν είναι μόνο ένας τουριστικός παράδεισος, αλλά και το κέντρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον οικονομικό ιστό της χώρας», αναφέρει σε άρθρο του το “Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων” (ΚΕΑΝ), σημειώνοντας ότι η εξάρτηση της Ελλάδας από τις ΜμΕ απορρέει από το μικρό μέγεθος της αγοράς της, τους περιορισμένους πόρους και τα εξελισσόμενα καταναλωτικά πρότυπα, τα οποία υποστηρίζονται από την επικρατούσα επιχειρηματική κουλτούρα.

Το ενημερωτικό δελτίο SBA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 αποκαλύπτει ότι το εντυπωσιακό 99,9% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, που αριθμούν 718.558, εμπίπτουν στην κατηγορία των ΜμΕ. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα, αποτελούν το 94,6% των ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας θέσεις εργασίας στο 46,9% του εργατικού δυναμικού. Συνολικά, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν το 83% του εργατικού δυναμικού, ενώ όσον αφορά την προστιθέμενη αξία στην οικονομία, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συνεισφέρουν το 19,7%, ενώ οι ΜμΕ συνολικά συνεισφέρουν 56,7%.

Όπως σημειώνει το ΚΕΑΝ παρά την πρόβλεψη για ισχυρή αύξηση της προστιθέμενης αξίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της απασχόλησης για το 2022, ο συνεχιζόμενος ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας εγκυμονεί αβεβαιότητες. Το 2021, οι ελληνικές ΜμΕ είχαν ήδη ξεπεράσει τους μέσους όρους της ΕΕ, δημιουργώντας το 81,8% της απασχόλησης και το 61,6% της προστιθέμενης αξίας. Οι αγροτικές περιοχές, που καλύπτουν το 80-96,2% της έκτασης της Ελλάδας και φιλοξενούν το 25-44,2% του πληθυσμού, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο οικονομικό τοπίο της χώρας. Αντίθετα με την αντίληψη ότι κυριαρχεί η γεωργία, οι αγροτικές περιοχές φιλοξενούν ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των τοπικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον προσθέτει ότι οι προσπάθειες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι εμφανείς μέσω του εξορθολογισμού των κανονισμών, της βελτίωσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και των στοχευμένων πρωτοβουλιών. Οι δράσεις επιχειρηματικότητας για τους νέους και τις γυναίκες έχουν ενισχυθεί, με έμφαση στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των φύλων στην επιχειρηματικότητα.

«Μπορεί», αναφέρει, «η αντιμετώπιση των έμφυλων διαφορών να είναι επιτακτική ανάγκη, ωστόσο τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πρόοδο σε όλες τις διαφορετικές μορφές επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με την έκθεση της ICAP CRIF για το 2023, το ποσοστό διείσδυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 25,9%, σημειώνοντας αύξηση 6,3 ποσοστιαίων μονάδων τα τελευταία εννέα χρόνια. Οι εταιρείες με επικεφαλής γυναίκες παρουσίασαν θετικά οικονομικά μεγέθη το 2021, με αξιοσημείωτες αυξήσεις στις συνολικές πωλήσεις, την καθαρή κερδοφορία και το EBITDA. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους που επιδεικνύουν οι εταιρείες με επικεφαλής γυναίκες υπογραμμίζουν τη συμβολή των γυναικών επιχειρηματιών στην οικονομική επιτυχία της Ελλάδας».

Και επισημαίνει: «Καθώς η Ελλάδα περιηγείται σε ένα δυναμικό οικονομικό τοπίο, οι ΜμΕ αναδεικνύονται σε κινητήρια δύναμη της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης. Η δέσμευση για πολιτικές επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς, σε συνδυασμό με την εστίαση στην ενδυνάμωση των επιχειρηματιών από διάφορες δημογραφικές ομάδες, φέρνει την Ελλάδα σε θέση για ένα πιο εύρωστο και δίκαιο οικονομικό μέλλον».

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό έργο DiversEurope στοχεύει στην προώθηση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης στον εργασιακό χώρο, και κυρίως στον χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία των Diversity Charters στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λιθουανία και την Ιρλανδία θέλει να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την αναπηρία, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη γλώσσα ή τις πεποιθήσεις τους. Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται από το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ).