Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Ελλειμματικό εις βάρος της Ελλάδας ήταν και τον περασμένο Νοέμβριο το εμπορικό ισοζύγιο με τη Ρωσία και ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 39 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 94,5% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 που ήταν 713,7 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 17,4% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 που ήταν 10,9 εκατ. ευρώ.

Το 11μηνο πέρυσι, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 2.347,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 72,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2022 που ήταν 8.463,9 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 89,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 39,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2022 που ήταν 148,1 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ρωσίας ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 2.258,2 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Στον αντίποδα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, το εμπορικό ισοζύγιο με την Ουκρανία ήταν πλεονασματικό και τον Νοέμβριο πέρυσι και ανήλθε σε 82,1 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 31,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 28,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 που ήταν 44,6 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον Νοέμβριο 2023 ανήλθε σε 113,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 116,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 που ήταν 52,5 εκατ. ευρώ.

Το 11μηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 270,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2022 που ήταν 216,1 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 741,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 163,4% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2022 που ήταν 281,3 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας ήταν θετικό και ανήλθε σε 470,3 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).