ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλλαγή του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διευκολυνθεί η διάθεση νέων, πιο ευνοϊκών για τους καταναλωτές, τιμολογίων ρεύματος εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

Με αφορμή το τιμολόγιο της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που είναι μεν σταθερό για 8 μήνες στα 12,3 σεντς ανά κιλοβατώρα αλλά παρουσιάζεται ως κίτρινο (κυμαινόμενο) επειδή σύμφωνα με τον Κώδικα τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 12 μήνες, ανώτατη πηγή του ΥΠΕΝ ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αφενός ότι ο Κώδικας πρέπει να ερμηνεύεται πάντα υπό το πρίσμα του συμφέροντος του καταναλωτή, που είναι το αδύνατο μέρος στη συναλλαγή με τον προμηθευτή και αφετέρου ότι αν κριθεί απαραίτητο ο Κώδικας θα αλλάξει ώστε να επιτρέπεται η διάθεση σταθερών τιμολογίων για 8 ή 6 μήνες και όχι απαραίτητα για 12.

Πηγές της Ρυθμιστικής Αρχής ανέφεραν, σε διαφορετικό μήκος κύματος, ότι ο Κώδικας πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της σωστής ενημέρωσης του καταναλωτή. Πρόσθεταν ότι υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης μεικτού τιμολογίου (σταθερού για ένα διάστημα και κυμαινόμενου στη συνέχεια) σημειώνοντας ότι στα τιμολόγια αυτά (σε αντίθεση με τα σταθερά) ο καταναλωτής δεν χρεώνεται με ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

Εκτιμήσεις από την αγορά αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα θα πολλαπλασιαστεί η προσφορά μεικτών προϊόντων από περισσότερους προμηθευτές καθώς και ότι αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση των τιμών στη διεθνή αγορά θα πρέπει να αναμένεται αντίστοιχη υποχώρηση των τιμολογίων Φεβρουαρίου.

Η πλειονότητα των καταναλωτών, σημειώνεται, έχει επιλέξει το “πράσινο” τιμολόγιο που προβλέπει προαναγγελία της τιμής την 1η κάθε μήνα.