Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνίες επιχορήγησης με 37 έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το ψηφιακό σκέλος του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital). Συνολικά κονδύλια 252 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε έργα ανάπτυξης υποδομών 5G για τις τοπικές κοινότητες και κατά μήκος σημαντικών ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών, καθώς και σε έργα εγκατάστασης υποβρύχιων καλωδίων, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των δικτύων κορμού εντός της ΕΕ και προς αυτήν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση θαλάσσιων καλωδίων για την καλύτερη διασύνδεση της Ιρλανδίας με την ηπειρωτική ΕΕ, καθώς και της ΕΕ με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές της στον Ατλαντικό Ωκεανό. Οι επιχορηγήσεις θα στηρίξουν επίσης την άμεση σύνδεση της ΕΕ με την Άπω Ανατολή μέσω της Αρκτικής, τη δημιουργία υποδομών συνδεσιμότητας υψηλής χωρητικότητας για τα ελληνικά νησιά που υποεξυπηρετούνται ψηφιακά και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας με την Αφρική. Τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα περιλαμβάνουν επίσης τη στήριξη μακρόπνοων υποδομών 5G κατά μήκος διασυνοριακών αυτοκινητοδρόμων, οδών, σιδηροδρόμων και εσωτερικών πλωτών οδών. Τα έργα διαδρόμων 5G θα προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα και τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ασφάλειας, διασφαλίζοντας τη διασυνοριακή συνέχεια των υπηρεσιών.

Τέλος, οι επιχορηγήσεις στηρίζουν την αξιοποίηση των υποδομών δικτύου 5G από τοπικές έξυπνες κοινότητες σε όλη την ΕΕ, όπως πανεπιστήμια, νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι προτάσεις στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης προκηρύξεων του προγράμματος CEF Digital γίνονται δεκτές έως τις 20 Φεβρουαρίου 2024. Αυτή η νέα σειρά προσκλήσεων περιλαμβάνει κάλυψη 5G κατά μήκος των διαδρόμων μεταφορών (100 εκατ. ευρώ), 5G και Edge Cloud για έξυπνες κοινότητες (51 εκατ. ευρώ) και συνδεσιμότητα κορμού για τις ψηφιακές παγκόσμιες πύλες (90 εκατ. ευρώ). Οι δύο πρώτες προσκλήσεις επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της συνδεσιμότητας 5G σε όλες τις αγροτικές κοινότητες και τις αστικές περιοχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες.