Νέος Όμιλος στο χώρο της Υγείας, με περισσότερους από 2.500 εργαζομένους και 1.380 κλίνες νοσηλείας δημιουργείται με την εξαγορά των νοσοκομείων της Euromedica από το «Ερρίκος Ντυνάν».


Όπως ανακοινώθηκε από την Ημιθέα Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτρια του «Ερρίκος Ντυνάν», για την εξαγορά έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τη Farallon που ελέγχει τη Euromedica, η οποία θα περιοριστεί πλέον στη λειτουργία των διαγνωστικών κέντρων της.

Βάσει της συμφωνίας, η διαδικασία εξαγοράς που είναι σε εξέλιξη προβλέπει την απόκτηση από το «Ερρίκος Ντυνάν» έξι Γενικών και Μαιευτικών Κλινικών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κοζάνη, ενός Κέντρου Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και των συμμετοχών σε άλλα Κέντρα Αποκατάστασης και εταιρείες προμηθειών, που ανήκουν σήμερα στην Euromedica.

Επισημαίνεται ότι η ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε και η Euromedica είχαν ξεκινήσει από πέρυσι διαβουλεύσεις για τη συγχώνευσή τους και τη δημιουργία ενός νέου σχήματος, στο οποίο το «Ερρίκος Ντυνάν» θα είχε πλειοψηφική μετοχική θέση. Με τη νέα καταρχήν συμφωνία, τα διαγνωστικά κέντρα αποσπώνται και παραμένουν στον έλεγχο της Euromedica, ενώ όλα τα νοσοκομεία της εξαγοράζονται από την ιδιοκτήτρια εταιρία του «Ερρίκος Ντυνάν».
Η ανακοίνωση από την ιδιοκτήτρια εταιρία του «Ερρίκος Ντυνάν» έχει ως εξής:

«Η εταιρεία ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ανακοινώνει ότι ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με την Farallon για την εξαγορά του βασικού κορμού του Ομίλου EUROMEDICA, μετά την απόσχιση των Διαγνωστικών Κέντρων. Η εξαγορά αφορά 6 Γενικές και Μαιευτικές Κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κοζάνη, 1 Κέντρο Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη και συμμετοχές σε άλλα Κέντρα Αποκατάστασης και εταιρείες Προμηθειών, Πληροφορικής και Εκμετάλλευσης Ακινήτων.

Στόχος της εξαγοράς είναι να δημιουργηθεί ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα που θα προσφέρει υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσα από ένα δίκτυο νοσοκομείων και κλινικών με ευρεία γεωγραφική κάλυψη της Ελληνικής επικράτειας.

Ο νέος αυτός όμιλος θα απασχολεί πάνω από 2.500 εργαζομένους, διαθέτοντας περισσότερες από 1.380 κλίνες δευτεροβάθμιας φροντίδας πανελληνίως, έχοντας τη δυνατότητα να νοσηλεύει πάνω από 120.000 περιστατικά τον χρόνο και να εξυπηρετεί περισσότερα από 750.000 εξωτερικά περιστατικά στο δίκτυο των κλινικών του.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία εξαγοράς είναι σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Αρχής Ανταγωνισμού και τη λήψη των προβλεπόμενων από το Νόμο εγκρίσεων».