των Χ. Ντόρφμαν και Μ. Κεφαλογιάννη*


Οι Ευρωπαίοι αγρότες κάνουν εξαιρετική δουλειά, παράγοντας ποιοτικά τρόφιμα και ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο. Ωστόσο, καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται και ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος, η γεωργία γίνεται πιο δύσκολη.  Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ακούει τους γεωργούς και αναζητά λύσεις που προστατεύουν την παραγωγή τροφίμων μας. Το όραμά μας είναι απλό: Θέλουμε να υποστηρίξουμε και να αναπτύξουμε τη γεωργία μας ώστε να είναι ανθεκτική στις προκλήσεις. Από το 2005, η ΕΕ έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο των γεωργικών της εκμεταλλεύσεων. Το ποσοστό των ατόμων που απασχολούνται στη γεωργία μειώθηκε από 6,4 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ το 2005 σε 4,2 % το 2020.

Οι αγρότες γερνούν. Το 2020, μόνον ένας στους δέκα γεωργούς ήταν κάτω των 40 ετών. Χρειαζόμαστε επειγόντως νέους ανθρώπους να εισέλθουν στον αγροτικό τομέα για να διασφαλίσουμε την παραγωγή των τροφίμων μας. Στην πράξη, αυτό σημαίνει αντιμετώπιση των προκλήσεων της πρόσβασης στη γη και τη χρηματοδότηση, προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης και κατάρτισης και διασφάλιση της συνοχής μεταξύ τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων για τους νέους γεωργούς.

Εάν οι ανταγωνιστές μας δεν ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με εμάς, οι ανταγωνιστικές παγκοσμιοποιημένες αγορές καθίστανται σκληρά και αθέμιτα πεδία ανταγωνισμού. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θέλει να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού, απαιτώντας από κάθε χώρα που εξάγει στην ΕΕ να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση φυτοφαρμάκων ή για οποιαδήποτε άλλα κριτήρια θεσπίζουμε για τους δικούς μας αγρότες. Αυτό δεν είναι δίκαιο μόνο για εμάς, αλλά και καλό για το παγκόσμιο περιβάλλον.

Στη μελλοντική ΚΑΠ, θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα μέσα σταθερότητας των τιμών. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τη θέση των αγροτών στην αγορά. Η έγκριση της πανευρωπαϊκής πρώτης οδηγίας για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ήταν επιτυχία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, και θα διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί για όλους τους ευρωπαίους παραγωγούς τροφίμων.

Οι επενδύσεις και η πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής είναι ουσιαστικής σημασίας για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή γεωργία ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά, να διατηρηθούν τα υψηλά πρότυπά μας και να εξασφαλιστούν βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής, σύμφωνες με τις προσδοκίες της κοινωνίας. Μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε πολλούς άλλους τομείς.

Χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, μπορούμε να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις χωρίς να μειώσουμε τη γεωργική παραγωγή. Η υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας και των φιλικών προς το περιβάλλον καινοτομιών θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και θα ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ζητούμε πολύ καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης νέων τεχνικών και εναλλακτικών λύσεων. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προσβάσιμο, αξιόπιστο και γρήγορο διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές.

Πιστεύουμε ότι η επιστημονικά τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων που επιτρέπει τη χρήση νέων τεχνολογιών προσφέρει πολύ καλύτερους τρόπους επίτευξης ενός πιο βιώσιμου γεωργικού τομέα από τις καθαρά “ιδεολογικές” προσεγγίσεις που μας γυρίζουν πίσω στο χρόνο. Για παράδειγμα, επιτρέποντας τη χρήση νέων τεχνικών αναπαραγωγής στην ΕΕ όχι μόνο θα επιτρέψουμε στους γεωργούς να παράγουν σοδειές που απαιτούν λιγότερους πόρους, όπως νερό, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, αλλά θα οδηγήσουν επίσης σε επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη και σε θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους αγρότες να κάνουν περισσότερα με λιγότερη στήριξη. Γνωρίζουμε ότι η αγορά συχνά δεν ανταμείβει το υψηλότερο κόστος παραγωγής που προκύπτει από νέες επενδύσεις και πιο βιώσιμες πρακτικές. Τελικά, θέλουμε να διευκολύνουμε την επίτευξη μιας νέας συναίνεσης στην κοινωνία. Θέλουμε οι καταναλωτές να υποστηρίξουν πραγματικά πιο βιώσιμα παραγόμενα τρόφιμα και αυτό να φανεί στις επιλογές τους στα τοπικά παντοπωλεία και σουπερμάρκετ.

* Ο Herbert Dorfmann είναι ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του ΕΚ.

* Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης είναι ευρωβουλευτής της ΝΔ και μέλος της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του ΕΚ.