Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Νέα διαγωνιστική διαδικασία προωθεί ο ΟΑΣΑ για την αναζήτηση «υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική». Το προηγούμενο σχετικό εγχείρημα ματαιώθηκε καθώς ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί τον περασμένο Οκτώβριο κατέστη άγονος λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από εγχώρια (ή και ξένα) σχήματα, ΚΤΕΛ και τουριστικά πρακτορεία. Ετσι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΟΑΣΑ) «άναψε πράσινο φως» στη διενέργεια νέου αντίστοιχου διαγωνισμού, ύψους λίγο άνω των 400,3 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ 13%, στα 452 εκατ. ευρώ), με ίδιους όρους με τον προηγούμενο. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα είναι 8ετούς διάρκειας.

Σύμφωνα με την προηγούμενη προκήρυξη, η σύμβαση θα ανατεθεί υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται από τον ίδιο προσφέροντα οικονομικό φορέα για το ένα ή και για τα 2 τμήματα.

Το Τμήμα Α περιλαμβάνει 25 Λεωφορειακές Γραμμές της Ανατολικής Αττικής για την λειτουργία των οποίων προγραμματίζονται 1.188 δρομολόγια (κατά τις τυπικές καθημερινές ημέρες) και απαιτούνται 96 οχήματα (εκ των οποίων τα 61 πρέπει να είναι 12 μέτρων, τα 30 να είναι 18 μέτρων και τα 5 να είναι 8 μέτρων). Το σύνολο των οχηματο-χιλιομέτρων που θα εκτελούνται ετησίως θα ανέρχεται σε 9.564.731,35. Το κόστος του έχει εκτιμηθεί στα 188,4 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο τμήμα έχει εκτιμηθεί στα 197,1 εκατ. ευρώ. Το Τμήμα Β περιλαμβάνει 38 Λεωφορειακές Γραμμές της Δυτικής Αττικής για την λειτουργία των οποίων προγραμματίζονται 1.757 δρομολόγια (κατά τις τυπικές καθημερινές ημέρες) και απαιτούνται 115 οχήματα (εκ των οποίων τα 112 πρέπει να είναι 12 μέτρων και τα 3 να είναι 8 μέτρων). Το σύνολο των οχηματο-χιλιομέτρων που θα εκτελούνται ετησίως θα είναι 9.971.214,21.

Μεταξύ άλλων, ο κάθε Ανάδοχος κάθε Τμήματος θα προβεί στην προμήθεια ή μίσθωση καινούργιων λεωφορείων αστικού τύπου, χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητων, κατηγορίας EURO VΙ ή νεότερης τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα θα διαθέσει:

·       κανονικά (διαξονικά) λεωφορείαμήκους περίπου 12 m, μεταφορικής ικανότητας μέχρι περίπου 90 επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι), με τρεις πόρτες,

·       αρθρωτά (με ρυμουλκό) λεωφορείαμήκους περίπου 18 m, μεταφορικής ικανότητας μέχρι περίπου 150 επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι), με τέσσερις πόρτες,

·       midi λεωφορεία, μήκους περίπου 8 μέτρων, μεταφορικής ικανότητας μέχρι περίπου 50 επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι), με δύο πόρτες, στην εγκατάσταση

Επίσης, προβλέπεται η λειτουργία αμαξοστασίου μέχρι την λήξη του πρώτου έτους από την υπογραφή της Σύμβασης, για την στάθμευση, φύλαξη, συντήρηση και καθαρισμό των λεωφορείων, στην πλήρη συντήρηση (τακτική, προληπτική, έκτακτη) περιλαμβανομένων των υλικών και της εργασίας. Επιπρόσθετα, προβλέπεται και η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού και εξασφάλιση με δική του ευθύνη και δαπάνες της πλήρους λειτουργίας των συστημάτων: Τηλεματικής, Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει αριθμό εφεδρικών λεωφορείων ίσο με το 10% των απαιτούμενων από τον προγραμματισμό του ΟΑΣΑ για την διασφάλιση της διαθεσιμότητας των οχημάτων ανεξαρτήτως πιθανών βλαβών ή συντηρήσεων (συνεπώς απαιτούνται 87 + 9 για το Τμήμα Α και 105 + 10 για το Τμήμα Β).