Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι καταβλήθηκαν σήμερα 2,17 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανανέωση των δικτύων ενέργειας σε εννέα χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους η Βουλγαρία. Το κονδύλι για τη Βουλγαρία ανέρχεται στο ποσό των 197 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα χρήματα θα βοηθήσουν τις χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα να εκπληρώσουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους για το 2030. Έως τώρα η ΕΕ έχει δώσει 9,68 δισεκατομμύρια για να στηρίξει χώρες στην ενεργειακή μετάβαση. Συνολικά 4,66 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για φέτος.

Στη Βουλγαρία, θα χρηματοδοτηθούν έργα για τη βελτίωση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού στις μεταφορές, για την αποθήκευση της ενέργειας, για καθαρότερη παραγωγή ενέργειας, για την αποκέντρωση της κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας.