Ο όμιλος Interamerican δημοσιοποίησε τη νέα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022, στην οποία αποτυπώνεται η δέσμευση της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται οργανικά στην επιχειρηματική δραστηριότητά της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής έκθεσης είναι η ενσωμάτωση της διπλής ουσιαστικότητας (Double Materiality), που αποτελεί ένα πρωτοποριακό βήμα για τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων ESG της Interamerican που επηρεάζουν τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, όσο και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των νέων διεθνών προτύπων GRI (GRI Universal Standards 2021), καθώς και με τα πρότυπα του Sustainability Accounting Standards Board (SASB Standards) και έχει αναρτηθεί στο site της εταιρείας (αγγλική έκδοση).