Ένα νέος κύκλος διαδικασιών ξεκινά στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την μεγαλύτερη σύμβαση παραχώρησης που δεν έχει ανάδοχο, την κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, προϋπολογισμού κατασκευής 1,5 δισ. ευρώ.

Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κληθεί οι τρεις φορείς – ΓΕΚ Τέρνα και οι κοινοπραξίες Άκτωρ Παραχωρήσεις – Mytilineos και Άβαξ – EGIS – Meridiam (Ένωση Ιδομενέας) – που έχουν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές, προκειμένου να ανοίξει παρουσία τους το τεχνικό σκέλος.

Θα ακολουθήσει η δεκαήμερη περίοδος κατάθεσης τυχόν ενστάσεων και στη συνέχεια θα ανοίξουν και οι οικονομικές προσφορές.

Καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν δρομολογηθεί (αυτοκινητόδρομος μήκους 157,5 χλμ.) και ταυτόχρονα είναι σύμβαση παραχώρησης και όλοι οι μεγάλοι όμιλοι επιθυμούν να την προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιό τους, το πιθανότερο είναι να γίνουν ενστάσεις.

Μια μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία ανάθεσης, ωστόσο, θέτει σε κίνδυνο την χρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Σημειώνεται ότι για την παραχώρηση του ΒΟΑΚ θα διατεθούν από το ΤΑ, 200 εκατ. ευρώ. Το κονδύλι αυτό θα εκταμιευθεί εφόσον μέχρι το τέλος του 2025 (πρακτικά μέχρι τον Ιούνιο του 2026) ολοκληρωθούν εργασίες που αντιστοιχούν στο 15% της αξίας του έργου.

Βάσει των όσων έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση για την κάλυψη του κόστους κατασκευής του ΒΟΑΚ, 600 εκατ. θα προέλθουν από το δημόσιο και 700 εκατ. από δάνεια και ιδιωτική χρηματοδότηση.

Έπειτα από απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Υποδομών στο μεταξύ, οι τρεις φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία κλήθηκαν να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος των προσφορών τους κατά δύο μήνες (μέχρι και την 7.3.2024).

Οι ισχύουσες λήγουν 7.1.2024 και μέχρι τότε οι τρεις φορείς θα πρέπει να παραδώσουν στην δημοπρατούσα αρχή και ισόχρονη παράταση της διάρκειας των εγγυητικών τους επιστολών. Οι παρατάσεις αυτές ζητήθηκαν αφού είναι πλέον προφανές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει η διαγωνιστική διαδικασία στις ελάχιστες μέρες που απομένουν μέχρι τις 7 του επόμενου μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι για την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ έχουν σχεδιαστεί ακόμα δύο έργα, ένα δημόσιο και το δεύτερο ΣΔΙΤ, για τα οποία έχουν υπογραφεί με τους αναδόχους οι συμβάσεις εκτέλεσής τους.

Το δημόσιο έργο, το οποίο θα εκτελέσει η Άκτωρ, αφορά το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, προϋπολογισμού 186 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΤΑΑ και το ΣΔΙΤ για το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, μήκους 22,44 χλμ και προϋπολογισμού 290 εκατ. ευρώ το οποίο έχει αναλάβει η κοινοπραξία των ΓΕΚ Τέρνα – Άκτωρ Παραχωρήσεις – Intrakat (χρηματοδότηση από το ΤΑΑ 90 εκατ. ευρώ).