Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη


Στην αύξηση 5,5,% (ή 10,7 δισ.) του ΑΕΠ της χώρας σωρευτικά έως 2030 και υπό συγκεκριμένες συνθήκες (πολύ αισιόδοξο σενάριο) 9,8% (19,2 δις.) δύναται να συμβάλλει η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (Gen AI) με τους κλάδους της Οικονομίας που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει να είναι: Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Χονδρικό Εμπόριο, Μεταποίηση, Παροχή Υπηρεσιών και Ενημέρωση και Επικοινωνία.

Τα παραπάνω αποτελούν βασικά συμπεράσματα της μελέτης «Η Επίδραση του Gen AI στην ελληνική οικονομία», η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών) από το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και παρουσιάστηκε χθες στο συνέδριο του Συνδέσμου, digital economy forum 2023: Shaping Greece’s Digital Future.

Βάσει της μελέτης το Gen AI μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη 5 κύριων κατηγοριών use cases που είναι μείζονος σημασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας πολλών επιχειρησιακών διαδικασιών:

Εξυπηρέτηση Κοινού (Public-facing services): Αμεσότερη, αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση με το κοινό, περισσότερο εξατομικευμένη, προσαρμοσμένη εμπειρία χρήστη μέσω παροχής στοχευμένων απαντήσεων.

Ανάπτυξη περιεχομένου (Content Generation): Δημιουργία πρωτότυπων κειμένων, εικόνων, προϊόντων κλπ. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν περιεχόμενο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Διαχείριση Κώδικα (Coding Assistance): Επιτάχυνση και βελτίωση της διαδικασίας ανάπτυξης κώδικα, εξοικονομώντας χρόνο και εξαλείφοντας τα ανθρώπινα λάθη.

Διαχείριση Γνώσης (Knowledge assistance): Αυτοματοποίηση των διαδικασιών συλλογής και συντήρησης της γνώσης. Ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών σε αποθετήρια δεδομένων και γνώσεων της επιχείρησης.

Εξαγωγή πληροφορίας από αδόμητα δεδομένα (Extracting insights from unstructured data): Αξιοποίηση της πληροφορίας από μη δομημένα δεδομένα, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη κατανόηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά (π.χ. ανάλυση εικόνων και ήχου).

Στα οφέλη που θα αποφέρει η υιοθέτηση της Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης περιλαμβάνονται: Η μείωση του κόστους λειτουργίας, συνήθως κατά 30% ή περισσότερο, κυρίως μέσω της αυτοματοποίησης πολλών χρονοβόρων διαδικασιών στην εργασία. Επίσης, υψηλότερη παραγωγικότητα, δημιουργία επιπλέον εσόδων μέσω εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης σε πελάτες – στόχους, αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών και ταχύτερη διάθεσή τους στην αγορά, ανακάλυψη νέων ιδεών, παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου, ενώ η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων θα οδηγεί σε ορθότερη λήψη αποφάσεων.

Σε σχέση με την επίδραση στο ΑΕΠ το προαναφερόμενο αισιόδοξο σενάριο προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα πρωταγωνιστήσει παγκοσμίως στον τομέα, κάτι μάλλον δύσκολο με βάση το επίπεδο των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) σήμερα.

Σημαντική θα είναι η επίδραση του Gen AI στο κενό ειδικών ΤΠΕ. Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν (διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης) εκτιμώνται σε 83.000 και αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη εφαρμογής μέτρων πολιτικής (εστιασμένα και ταχύρρυθμα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων) που θα οδηγήσουν στη μείωση του κενού ειδικών ΤΠΕ.

Πάντως όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, η υιοθέτηση του Gen AI στις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με μόνο το 15% περίπου των ερωτηθέντων επιχειρήσεων να απαντά ότι έχει ξεκινήσει να πειραματίζεται με την εν λόγω προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, παρόλο που 8 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν πως η υιοθέτηση λύσεων Gen AI μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να ενισχύσει την ανάπτυξή τους.

Επίσης, 2 στις 3 εταιρείες του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμα προσαρμόσει τη στρατηγική τους για την ενσωμάτωση λύσεων Gen AI.

Ταυτόχρονα, 3 στις 5 εταιρείες του κλάδου εκτιμούν ότι η έλευση του Gen AI θα δημιουργήσει σημαντικές ανάγκες υποστήριξης των λοιπών κλάδων της οικονομίας, διογκώνοντας έτσι την πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού.