“Μονόδρομος είναι για τον ελληνικό τουρισμό η διαμόρφωση ενός βιώσιμου και περιβαλλοντικά υπεύθυνου τουριστικού εάν θέλουμε ο ελληνικός τουρισμός να συνεχίσει τη θετική του πορεία και το brand Ελλάδα να διατηρηθεί στην κορυφή”. Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Παράσχης από το βήμα του συνεδρίου του συνδέσμου με θέμα: “Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του τουρισμού προς ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον”.
Στο σημείο αυτό τόνισε ότι είναι σαφές ότι η πράσινη μετάβαση και η περιβαλλοντικά βιώσιμη επιχειρηματικότητα θα απαιτήσουν σε πολλές περιπτώσεις αρχικές επενδύσεις και κόστος. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να στηριχτεί έμπρακτα τόσο από την πράσινη χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος όσο και με απλές διαδικασίες από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία ειδικά για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, εξήγησε ο κ. Παράσχης.
Εστιάζοντας στις τουριστικές επιχειρήσεις επεσήμανε ότι αυτές έχουν να καλύψουν σημαντικό έδαφος. Είναι ενδεικτικό πως το 73% των ερωτηθέντων δεν έχει θέσει στόχο μείωσης των εκπομπών άνθρακα για το 2030, ενώ μόλις το 20% θεωρεί ότι παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό του σε ζητήματα βιωσιμότητας. Οι ελλείψεις αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έσοδα κάτω των 10 εκατ. Ευρώ που αποτελούν και την πλειοψηφία στον κλάδο.
Στο μεταξύ από το ΣΕΤΕ ενεργοποιείται η Δημιουργία ενός Προγράμματος μετάβασης των Τουριστικών Επιχειρήσεων σε βιώσιμη λειτουργία.Σ τόχος της προσπάθειας αυτής είναι η παροχή μεθοδολογίας και εργαλείων που θα επιτρέπουν μέσα από συγκεκριμένα βήματα τη διάχυση της γνώσης, τη δέσμευση, τη στοχοθέτηση, την υλοποίηση και την πιστοποίηση της εξέλιξης των τουριστικών επιχειρήσεων προς την βιωσιμότητα και τους μηδενικούς ρύπους, ανάφερε ο κ. Παράσχης.