Της Τέτης Ηγουμενίδη

Έως 30,5 εκατ. ευρώ (29,8 εκατ. έπειτα από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) επιδιώκει να αντλήσει από την δρομολογημένη πλέον εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο η Orilina Properties ΑΕΕΑΠ. Με τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτήσει τις δύο αναπτύξεις που σχεδιάζει στο Ελληνικό, συνολική επένδυση 77,4 εκατ. ευρώ.

Το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς (έως 32.200.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,87 ευρώ εκάστης) εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως ανώτατη τιμή της μετοχής ορίστηκαν τα 0,95 ευρώ.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2023 θα ξεκινήσει η δημόσια προσφορά – εγγραφή επενδυτών μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών και θα ολοκληρωθεί 6 Δεκεμβρίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου.

 

Οι αναπτύξεις της Orilina στο Ελληνικό

Οι δύο αναπτύξεις της ΑΕΕΑΠ στο Ελληνικό θα φέρουν την υπογραφή του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Kengo Kuma. Η κατασκευή τους αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2024 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το 2026.

Αναλυτικότερα, η πρώτη επένδυση αφορά στην ανέγερση συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών συνολικής επιφανείας ανωδομής 4.900 τ.μ., με υπόγειους χώρους στάθμευσης και αποθήκες, σε συνολικό οικόπεδο επιφανείας 22.795 τ.μ. Πρόκειται για οροφοδιαμερίσματα και μεζονέτες με ιδιωτικές πισίνες και κήπους, υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης, αλλά και χώρους αναψυχής (sea plaza, running loop). Η συνολική επένδυση είναι 57,4 εκατ. και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί κατά 69% από ίδια κεφάλαια και κατά 31% από δανεισμό. Τα συνολικά επενδυμένα έως σήμερα κεφάλαια ανέρχονται σε περίπου 27,3 εκατ. εκ των οποίων ποσό 15 εκατ. αφορούν δανεισμό. Από το παραπάνω ποσό το τίμημα για την αγορά του δικαιώματος επιφανείας επί του οικοπέδου ανέρχεται σε 24,1 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη επένδυση αφορά στην ανέγερση Ιδιωτικής Λέσχης Μελών συνολικής επιφάνειας ανωδομής 1.340 τ.μ. με υπόγειους βοηθητικούς χώρους σε οικόπεδο επιφανείας 24.553 τ.μ., όμορο με το οικόπεδο στο οποίο θα αναπτυχθούν οι πολυτελείς κατοικίες. Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εστιατόρια, πισίνες, γήπεδα, 1 outdoor gym και πολλούς εξωτερικούς χώρους αναψυχής για τα μέλη της. Η συνολική επένδυση είναι 20 εκατ. και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί κατά 27% από ίδια κεφάλαια και κατά 73% από δανεισμό. Τα συνολικά επενδυμένα έως σήμερα κεφάλαια ανέρχονται σε περίπου 3,5 εκατ. και προέρχονται από ίδια κεφάλαια. Από το παραπάνω ποσό το τίμημα για την αγορά του δικαιώματος επιφανείας επί του οικοπέδου ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ.

Η Συνολική Αξία του Χαρτοφυλακίου ακινήτων της Orilina (15 ακίνητα) την 30.06.2023 ανερχόταν σε 137,46 εκατ., ενώ η αγοραία αξία επενδύσεων σε 135,93 εκατ. ευρώ. Πέντε είναι γραφεία, 3 καταστήματα, 2 μικτής χρήσης και 5 οικόπεδα.

Η πληρότητα του Χαρτοφυλακίου επί της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας του Ομίλου κατά την 30.06.2023 ήταν 94,13%. Οι σημαντικότεροι μισθωτές της ΑΕΕΑΠ είναι ο Σκλαβενίτης και η Ελλάκτωρ οι οποίοι συνδυαστικά αντιπροσώπευαν περίπου το 61% των ετήσιων εσόδων της.

Τα δικαιώματα επιφάνειας επί οικοπέδου 22.795 τ.μ. στο Ελληνικό αποτιμώνται σε 33,74 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου την 30.06.2023, ήταν 3 εκατ. ευρώ (έναντι 2,7 εκατ. ευρώ), τα ταμειακά διαθέσιμα 6,933 εκατ. και τα λειτουργικά αποτελέσματα κέρδη ύψους 4 εκατ. ευρώ. Η Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (N.A.V.) ήταν 1,164 ευρώ.

Βασικοί μέτοχοι της Orilina είναι ο Τρύφων Νάτσης και η Δέσποινα Παντοπούλου (από 33,33% έκαστος), ενώ ποσοστά 14,29% και 9,52% ελέγχουν οι J. D. Saussure και S. Roden αντίστοιχα.

Μετά την Αύξηση και τη διάθεση δωρεάν μετοχών το ποσοστό του κ. Νάτση θα μειωθεί έως 25,32%, όσο και της κας Παντοπούλου, με το free float να διαμορφώνεται σε 25,47%, ενώ θα υπάρχουν και λοιποί μέτοχοι με συνολικό ποσοστό 5,06% που δεν προσμετρώνται στη διασπορά σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.1.4 παρ. 2(δ) του Κανονισμού του Χ.Α., διότι απέκτησαν μετοχές ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής.