Παρατείνεται έως και την 1η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων που αφορούν τα επενδυτικά προγράμματα για τις οινοποιητικές επιχειρήσεις σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εν λόγω απόφαση αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023/2024 και τροποποιούνται οι εξής παρεμβάσεις:

* Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και

* Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής».