Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του Γ’ Τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω που ενώνει την Δυτική Αττική με την Ανατολική καθώς οι σχετικές προμελέτες εστάλησαν προς έγκριση περιβαλλοντικών όρων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης είναι η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου οδικού τμήματος μήκους 2,5χλμ περίπου, το οποίο χωροθετείται βόρεια των Άνω Λιοσίων και βορειοδυτικά του Δήμου Αχαρνών, με αρχή τον τελευταίο κατασκευασμένο κυκλικό κόμβο πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου «Ερμής».

Κύριος σκοπός του έργου είναι η παράκαμψη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων καθώς και η δημιουργία νέας βορειοδυτικής εισόδου-εξόδου του Δήμου Αχαρνών, αποφορτίζοντας κυκλοφοριακά τους Δήμους Φυλής και Αχαρνών.

Στη σημερινή κατάσταση, εξαιτίας της θέσης των δύο Δήμων που περικλείονται από την Αττική Οδό, τον ΠΑΚΕ και την Περιφερειακή Αιγάλεω, παρατηρείται τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές τους έντονη κυκλοφορία, με σημαντικό φόρτο από βαρέα οχήματα που περνούν και σε αστικές οδούς, αυξάνοντας την επικινδυνότητα.

Απώτερος σκοπός είναι το υπό μελέτη τμήμα μαζί με νέο έργο να αποτελέσουν ένα ενιαίο κυκλοφοριακό δακτύλιο των δύο Δήμων, παρέχοντας ευελιξία αναβάθμισης των πυρήνων τους με πεζοδρομήσεις, ηπιότερη κυκλοφορία, έργα πρασίνου, κλπ.

Ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην υλοποίηση εμβληματικών οδικών έργων που προασπίζουν την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Με την επέκταση και την ολοκλήρωση του Γ’ τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, μήκους 2,5 χλμ περίπου, αναμένεται να μειωθούν οι χρόνοι οδήγησης, πετυχαίνουμε ενεργειακή εξοικονόμηση, περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή αποφόρτιση και το κυριότερο, μειώνονται οι κίνδυνοι τροχαίων ατυχημάτων».