Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πάνω από το 40% των λειτουργικών κερδών της Μότορ Όιλ το 2030 θα προέρχεται από μη ορυκτές πηγές ενέργειας (ΑΠΕ, υδρογόνο, κ,α,) σύμφωνα με το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο του ομίλου που παρουσιάστηκε απόψε στους χρηματιστηριακούς αναλυτές με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 9μήνου του ομίλου.


Το στρατηγικό πλάνο που ανακοινώθηκε το 2022 περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2030 από τα οποία τα 2,5 δισ. θα επενδυθούν για την ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση, (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πετροχημικά, βιοκαύσιμα, υδρογόνο και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος) και 1,5 δισ. ευρώ θα επενδυθεί για την ενίσχυση των υποδομών, συντήρηση των εγκαταστάσεών του, βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας με έμφαση στα logistics, ψηφιοποίηση.

Η πρόοδος μέχρι στιγμής σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνει:

Τον τριπλασιασμό από το 2021, της λειτουργικής ικανότητας ΑΠΕ από 279 MW σε 837 MW, φτάνοντας πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου για το 2030, που είναι 2,0 GW. Τα επόμενα 4 χρόνια, αναμένεται να κατασκευαστούν άλλα 311MW που είναι έτοιμα προς κατασκευή ή έχουν ήδη εξασφαλίσει την τελική σύνδεση με το δίκτυο.

Τη διεύρυνση, κατά τρεις φορές, των λειτουργικών κερδών που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες ΑΠΕ εκπληρώνοντας σχεδόν το 45% του στόχου για το 2030.

Την επέκταση της πλατφόρμας ηλεκτροκίνησης, αυξάνοντας τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από λιγότερα από 200 το 2021, σε πάνω από 1.000 σήμερα, με στόχο τα 4.000 το 2030.