Ξεκινάει σήμερα (21/11) και λήγει στις 18/12/2023 η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της «INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV», που ελέγχει το 87% της ΑΕΕΑΠ, προς τους υπόλοιπους μετόχους της Prodea Investments στην τιμή των 7,5 ευρώ ανά μετοχή, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ενημερώνει χτες για την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου, που αναμένεται να δημοσιευθεί σήμερα Τρίτη. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση 33.205.755 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 05.10.2023 η εταιρεία Invel RE Holdings (Cyprus) Limited, η οποία ελέγχεται από τον κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, απέκτησε, άμεσα, το σύνολο (100%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας Invel Real Estate Partners Greece SAS και συνακόλουθα απέκτησε τον έλεγχο της τελευταίας. Κατά συνέπεια η Invel RE Holdings (Cyprus) Limited απέκτησε έμμεσο έλεγχο, μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων εταιρειών συνολικά 222.288.779 μετοχών της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 87% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Οι οποίες κατέχονται από οντότητες ελεγχόμενες από την Invel Real Estate Partners Greece SAS, περιλαμβανομένων 199.609.770 μετοχών της ΑΕΕΑΠ που κατέχονται άμεσα από τον προτείνοντα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 78,12% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, 5.365.930 μετοχών της εταιρείας που κατέχονται άμεσα από την εταιρεία Anthos Properties Single Member S.A., που αποτελεί συντονισμένο πρόσωπο, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,10% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, καθώς και 17.313.079 μετοχών της εταιρείας που κατέχονται άμεσα από την εταιρεία Invel Real Estate B.V., που αποτελεί συντονισμένο πρόσωπο, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,78% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε για τον η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, με το επενδυτικό κεφάλαιο Castlelake πάντως, από τότε, να διατηρεί την κυριότητα των μετοχών. Να σημειωθεί ότι ο προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Όπως αναφέρουν στελέχη του χώρου, όλη αυτή η διαδικασία θεωρείται ως η «γέφυρα» για μεγάλες αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Prodea Investments η οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε βάθος χρόνου στη σταδιακή αποεπένδυση του fund από την ΑΕΑΑΠ, είτε μερικών είτε ολικώς. Αλλωστε, επενδυτικά κεφάλαια όπως η Castlelake συνηθίζουν να αποχωρούν από ώριμες επενδύσεις, από τις οποίες έχουν εισπράξει μερίσματα ή επιστροφές κεφαλαίου, μετά από μια περίοδος παραμονής ολίγων ετών (συνήθως μετά την 5ετία). Να σημειωθεί ότι προ ολίγων μηνών η Alpha Bank απέκτησε ποσοστό λίγο κάτω του 5% στην ΑΕΕΑΠ, ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω διεύρυνση του free float.

Σχετικά με το προσφερόμενο τίμημα, σημειώνονται, μεταξύ άλλων, ότι η μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας δημιουργίας υποχρέωσης υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 05.10.2023, ανέρχεται σε 7,4844 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ούτε ο προτείνων ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον προτείνοντα απέκτησαν μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρόταση. Η «INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV» έχει διορίσει την τράπεζα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως σύμβουλό́ της.