Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Δεν συμμετέχει ο όμιλος Κοπελούζου στη σύμβαση που υπογράφηκε για την προμήθεια 250 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, για την αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου απάντησε χθες στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Βιλιάρδου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η συμμετοχή του ομίλου Κοπελούζου δεν διαπιστώνεται στη συγκεκριμένη υπογεγραμμένη σύμβαση. Η σύμβαση υπογράφηκε απευθείας με την κινεζική εταιρεία και από το σώμα της συμβάσεως δεν προκύπτει προμήθεια για τον οποιονδήποτε τρίτο. Η σχέση μεταξύ των δύο, δηλαδή του αναδόχου και του ομίλου Κοπελούζου, προφανώς και δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, το συμβατικό τίμημα, το οποίο σε κάθε περίπτωση προήλθε κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού», είπε η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.


Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος κάλεσε την παριστάμενη υφυπουργό να ενημερώσει πώς προκύπτει η τιμή αγοράς των λεωφορείων, ποια είναι η προμήθεια του ομίλου Κοπελούζου, ως αντιπροσώπου της κινεζικής εταιρείας, και ποια η συμμετοχή στη σύμβαση, πριν και μετά την υπογραφή.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου ανέφερε ότι «η τιμή προμήθειας των συγκεκριμένων διακοσίων πενήντα λεωφορείων βρίσκεται σε μία τάξη μεγέθους περί τα 440.000 ευρώ ανά λεωφορείο, περιλαμβανομένου του φορτιστή αυτού σε αμαξοστάσιο. Συνεκτιμώμενου του αφαιρούμενου κόστους εκτελωνισμού 10% επί της αξίας οχήματος για εισαγωγή στην Ελλάδα, προκύπτει ένα σταθμισμένο κόστος λεωφορείου και φορτιστή της τάξης περίπου των 400.000 ευρώ. Περαιτέρω, η τιμή φορτιστή ισχύος 180 κιλοβάτ εκτιμάται περίπου σε 40.000 ευρώ, καθώς κάθε φορτιστής θα χρησιμοποιείται για τη φόρτιση δύο λεωφορείων παρέχοντας ισχύ έως 90 κιλοβάτ σε κάθε όχημα και αναλογεί ένα κόστος περίπου 20.000 ανά όχημα. Κατά συνέπεια, η τελική προσφερόμενη τιμή ανά λεωφορείο ανέρχεται σε περίπου 380.000 ευρώ». Η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε επίσης ότι «τα υπό παραγωγή διακόσια πενήντα λεωφορεία συνοδεύονται από εξαιρετικές εγγυήσεις λειτουργίας, οι οποίες θα έχουν διάρκεια 85 μήνες για τα λεωφορεία, 99 μήνες για τους συσσωρευτές των 350 κιλοβατώρων, ανά όχημα, και 145 μήνες, πάνω δηλαδή από 12 χρόνια, για τους φορτιστές αυτών. Υπερβαίνουν λοιπόν αισθητά τις μέσες προσφερόμενες εγγυήσεις στην αγορά και καθιστούν ακόμα πιο αποδοτική τη σύμβαση για την πολιτεία και τους Οργανισμούς Αστικών Συγκοινωνιών, καθώς μειώνεται η συχνότητα αλλαγής κρίσιμων εξαρτημάτων και μερών των οχημάτων περιορίζοντας το συνολικό κόστος κύκλου ζωής».

Η προμήθεια των διακοσίων πενήντα ηλεκτρικών λεωφορείων καλύπτεται στο σύνολό της από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, καθώς έχει ενταχθεί στο έργο Δημόσιες Μεταφορές Ηλεκτροκίνησης.

«Αναβαθμίζουμε το συγκοινωνιακό έργο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δίνουμε το σήμα για πράσινες μεταφορές για όλους. Τα διακόσια πενήντα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία αποτελούν το πρώτο βήμα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας», ανέφερε η κ. Αλεξοπούλου.