Η αξία της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ το 2022 εκτιμάται σε περίπου 537,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με το 75% να προέρχεται από επτά κράτη-μέλη, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.


 

Αυτά τα κράτη-μέλη είναι η Γαλλία (97,1 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 18% του συνόλου της ΕΕ), η Γερμανία (76,2 δισ. ευρώ, 14%), η Ιταλία (71,5 δισ. ευρώ, 13%), η Ισπανία (63,0 δισ. ευρώ, 12%), η Πολωνία (39,5 δισ. ευρώ, 7%), η Ολλανδία (36,1 δισ. ευρώ, 7%) και η Ρουμανία (22,2 δισ. ευρώ, 4%).

 

Η αξία της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ το 2022 αυξήθηκε κατά 19% σε σχέση με το 2021, σύμφωνα με τη Eurostat και η μεταβολή αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την απότομη άνοδο της ονομαστικής τιμής των γεωργικών αγαθών και υπηρεσιών συνολικά (εκτιμάται +22,8%), με τον όγκο της παραγωγής να μειώνεται ελαφρώς κατά 3,1% από το επίπεδο του 2021.

 

Όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής το 2022 σε σύγκριση με το 2021. Η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 16%.

 

Οι πιο απότομοι ρυθμοί αύξησης καταγράφηκαν στην Εσθονία (+44%), στην Πολωνία (+43%) και στη Λιθουανία (+42%), υποστηριζόμενες από αυξήσεις τιμών. Μεταξύ άλλων βασικών παραγωγών, η αξία της γεωργικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 30% στη Γερμανία, 18% στις Κάτω Χώρες, 16% στη Γαλλία και στην Ιταλία, 10% στην Ισπανία και 5% στη Ρουμανία.

 

Λίγο περισσότερο από το ήμισυ (54%) της αξίας της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ το 2022 προήλθε από καλλιέργειες (287,9 δισ. ευρώ, +15% σε σύγκριση με το 2021). Τα δύο πέμπτα (38%) προέρχονταν από ζώα και ζωικά προϊόντα (206,0 δισ. ευρώ, +26% σε σύγκριση με το 2021). Το υπόλοιπο μερίδιο προήλθε από αγροτικές υπηρεσίες και δευτερεύουσες δραστηριότητες.