Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρόταση για τα πρότυπα εκπομπών Euro 7 παρουσιάστηκε πέρσι τον Νοέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσει για όλα τα ελαφρά και βαρέα οχήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτή η πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο που βασίζεται στους προκατόχους του (Euro 6 και Euro VI) με στόχο τη μείωση των εκπομπών από οχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης Euro 7 είναι να εισάγει πιο αυστηρές απαιτήσεις εκπομπών σε σύγκριση με τα υπάρχοντα πρότυπα Euro 6 και Euro VI. Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για όλα τα οχήματα, ανεξάρτητα από την πηγή καυσίμου τους, είτε πρόκειται για βενζίνη, ντίζελ, ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης ή εναλλακτικά καύσιμα.
Οι περιττές εκπομπές ρύπων έχουν αφαιρεθεί, ενώ αυτές θα μετρώνται τόσο με εργαστηριακές δοκιμές όσο και με αξιολογήσεις στο δρόμο.
Τα πρότυπα Euro 7 αντικατοπτρίζουν τη μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής των οχημάτων στην ΕΕ. Αυτό διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι εκπομπών ρύπων παραμένουν αποτελεσματικοί στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του οχήματος. Θέτει όρια στα σωματίδια που εκπέμπουν τα ελαστικά και τα φρένα που θα αποτελέσουν μια βασική πηγή ρύπων των οδικών μεταφορών έως το 2050.
Υπάρχουν πλέον ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για την ανθεκτικότητα της μπαταρίας που εισάγονται στα plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα. Αυτή η κίνηση επιδιώκει να διασφαλίσει τη μακροζωία και τη βιωσιμότητα των εξαρτημάτων των ηλεκτρικών οχημάτων.
Τα πρότυπα Euro 7 έχουν προγραμματιστεί να εφαρμοστούν σταδιακά. Έτσι από την 1η Ιουλίου 2025 θα ισχύουν για οχήματα κατηγορίας M1 (επιβατικά οχήματα) και N1 (φορτηγάκια μέχρι 3,5 τόνους), ενώ από την 1η Ιουλίου 2027 τα πρότυπα επεκτείνονται σε όλες τις άλλες κατηγορίες οχημάτων. Για κατασκευαστές μικρού όγκου, οι απαιτήσεις τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2030. Οι κατασκευαστές μικρού όγκου είναι εκείνοι που παράγουν λιγότερα από 10.000 οχήματα κατηγορίας M1 ή λιγότερα από 22.000 οχήματα κατηγορίας N1 ετησίως.
Η πρόταση προτύπων εκπομπών Euro 7 είναι ένα σημαντικό βήμα στη δέσμευση της Ευρώπης να μειώσει τις εκπομπές των οχημάτων και να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα, ενώ παράλληλα ανοίγει το δρόμο για ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον στους ευρωπαϊκούς δρόμους.