Πηγή Εικόνας: ΔΕΗ

Η διοίκηση του Γιώργου Στάσση αναμόρφωσε τη ΔΕΗ μετά τη μείωση της συμμετοχής του κράτους στο 34% από το 51% σε διάστημα δύο ετών ανοίγοντας την πόρτα σε ξένους ισχυρούς επενδυτές. Η εξαγορά της «Enel Romania» όπως και της «Κωτσόβολος»  βελτιώνουν τις προοπτικές της στο μέλλον  ενώ δεν αποκλείεται να προσθέσει και κάτι ακόμη  αν …φανεί χρήσιμο . Ο πρόλογος είναι μία μικρή εισαγωγή πως αλλάζει μια εταιρεία όταν «χαλαρώνει» όσο πρέπει  από τα …δεσμά της από το κράτος.

Οι οικονομικές επιδόσεις του εννεαμήνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου αναδεικνύουν ότι τα «δύσκολα» είναι δεν αντέχουν για τις διοικήσεις που προετοιμάζονται.

Η ΔΕΗ του 2023 μέσα από τα μεγέθη της προβάλει ανανεωμένη σε σχέση με το παρελθόν.

Καθαρά κέρδη ύψους 267,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2023 από ζημιές ύψους 169,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Στο τρίτο τρίμηνο είχε καθαρά κέρδη 86 εκατ. ευρώ από ζημιές ύψους 158,7 ευρώ,

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 936,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 292,6 εκατ. ευρώ(45,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ειδικότερα για το γ΄ τρίμηνο του 2023, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 347,1 εκατ. ευρώ έναντι 215 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €391,2 εκατ. έναντι ζημιών 151,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, καθώς συμπεριλαμβάνεται σε αυτά και το κέρδος ύψους 141,6 εκατ. ευρώ από την πώληση των πρώην λιγνιτικών περιοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καταγράφηκε στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2023.
Αναφορικά με την εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, το γ’ τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε αύξηση κατά 8,7% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2022 αντιστρέφοντας την εικόνα που παρουσίασαν τα προηγούμενα τρίμηνα. Σε επίπεδο εννεαμήνου η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά 2,6% ενώ η συνολική ζήτηση, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, κατέγραψε μείωση 3,5% λόγω της μείωσης των εξαγωγών.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 57,5% το εννεάμηνο 2023 από 63% την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα μειώθηκε σε 54,1% τον Σεπτέμβριο 2023 (από 62% τον Σεπτέμβριο 2022), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 44% (από 81,9%) στην Υψηλή Τάση, 34% (από 37,5%) στη Μέση Τάση και 65,1% (από 66.6%) στη Χαμηλή Τάση.

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ μειώθηκε σε 38,2% το εννεάμηνο 2023 από 44,9% το εννεάμηνο 2022, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το εννεάμηνο 2023 μειώθηκαν κατά 42,1% (4.586,8 εκατ. έναντι 7.918,5 εκατ.), κυρίως ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μείωσης των δαπανών για αγορά φυσικού αερίου, ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών CO 2 .

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, CO 2 , λιγνίτη τρίτων και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 3.273,5 εκατ. (50,3%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2022.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν σε 774,8 εκατ. έναντι 427 εκατ. το εννεάμηνο 2022.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα για το Δίκτυο Διανομής, ΑΠΕ καθώς και στη νέα μονάδα Φυσικού Αερίου 840 MW στην Αλεξανδρούπολη.

Νίκος Θεοδωρόπουλος