Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αύξηση 13,9% κατέγραψαν στο εννεάμηνο του 2023 οι πωλήσεις του Ομίλου Τιτάν και διαμορφώθηκαν σε 1,892 δισ. ευρώ ενώ τα κέρδη EBITDA κατά την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε 396,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση ύψους 71,5% έναντι του 2022. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 197,6 εκατ. ευρώ έναντι 89,1 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2022

Χάρη στα υψηλά κέρδη EBITDA των 397 εκατ. ευρώ και παρά τις αυξημένες επενδυτικές δαπάνες ύψους 158 εκατ ευρώ, οι οποίες είχαν αναπτυξιακό χαρακτήρα και επίκεντρο την αποτελεσματική επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, την εξοικονόμηση κόστους παραγωγής, τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση των logistics, οι ελεύθερες ταμειακές ροές για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους διαμορφώθηκαν σε 160 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με εκροές ύψους 73 εκατ.ευρώ το ίδιο διάστημα του 2022.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023 μειώθηκε κατά 147 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και ανήλθε σε 765 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με την αυξημένη κερδοφορία, ο λόγος καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 1,5x, επίπεδο συμβατό με την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας.

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη ενός νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 20 εκατ.ευρώ και εκτιμώμενης διάρκειας εννέα μηνών. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά τη λήξη του υφιστάμενου προγράμματος αξίας 10 εκατ, ευρώ το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο 2023 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.