κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Πηγή Εικόνας: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενισχύει τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου με στόχο όλοι οι φορείς του να μπορούν να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, να βελτιώνουν την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, να αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους και να μειώνουν το κόστος.


Προς την κατεύθυνση αυτή, υπογραμμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προχωρά ο διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle» με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 40 εκατ. ευρώ και φορέα υλοποίηση της Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αντικείμενο του έργου είναι η κάλυψη αδειοδοτήσεων, συντήρησης και αναβάθμισης σε προϊόντα λογισμικού Oracle για τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων του κατασκευαστή (Consulting Services), καθώς και η προμήθεια Oracle Universal Credits για τη φιλοξενία συστημάτων στο Oracle Cloud Infrastructure. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 22α Νοεμβρίου.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου «η σύναψη της εταιρικής συμφωνίας (Enterprise Agreement) θα παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για ελληνικό Δημόσιο. Είναι απαραίτητο να έχουμε οικονομίες κλίμακος, όπως και να υπάρχει κεντρική διαχείριση των χρονοβόρων διαδικασιών προμηθειών. Επιπλέον, αυτού του είδους οι συμφωνίες, συμβάλλουν καταλυτικά ώστε να παραμένει η χώρα εκτός της “Λίστας Παρακολούθησης 301” που τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και περιλαμβάνει τις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένο λογισμικό».

Επισημαίνεται ότι η διερεύνηση των αναγκών του δημοσίου πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το συντονισμό του γενικού γραμματέα Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.