Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο ποσό των 2,841 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις της εταιρείας Yalco κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.

 

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στις 761.000 ευρώ βελτιωμένα ως ποσοστό τζίρου στο 26,8%, έναντι 25,9% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA βελτιώθηκε οριακά κατά 12.000 ευρώ.

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 406.000 ευρώ, μια αξιοσημείωτη μεταβολή από τα προηγούμενα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 96.000 ευρώ. Πρόκειται για μία θετική αλλαγή που αποδίδεται σε κέρδος ποσού 0,5 εκατ. ευρώ από διαγραφή δανείου, σύμφωνα μα την εταιρεία.

 

Επιπλέον, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους η Yalco εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 0,5 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα μέρη, ενισχύοντας τη ρευστότητα της εταιρείας ενώ η επικείμενη πώληση ακινήτου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην οικονομική σταθερότητα της εταιρείας.

 

Ο Σωκράτης Κωνσταντίνου, διευθύνων σύμβουλος της Yalco, σημείωσε με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων: «Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα καταδεικνύουν αφενός την αφοσίωσή μας στην αποτελεσματική οικονομική διαχείριση της εταιρείας και αφετέρου την τεράστια δυναμική μας στον κλάδο του HORECA αλλά και των δύο super brands μας, ΙΩΝΙΑ και FEST. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μέτρα που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και ενισχύουν τα αποτελέσματα της εταιρείας, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για όλους. Καθώς προχωρούμε, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε στρατηγικές αποφάσεις που θα εξασφαλίζουν την ηγετική θέση μας στην αγορά».