Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Στο 15,2% ανέρχεται το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών της χώρας. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έρευνα που διενήργησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), για την καταγραφή του πλήθους των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών που ήταν σε ισχύ την 30ή Ιουνίου 2023. Η έρευνα συγκέντρωσε στοιχεία για 969.584 συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ την 30ή Ιουνίου 2023, ενώ η επόμενη αποτίμηση θα αφορά τα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών σε ισχύ την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 και θα δημοσιοποιηθεί με την ολοκλήρωσή της.

Τα συγκριτικά αποτελέσματα της έρευνας, όπως σημειώνει η ένωση, θα επιτρέψουν στο μέλλον τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι φυσικών καταστροφών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια αφορούν ακίνητα στην Αττική (455.213 κατοικίες δηλαδή 46,9%) και το 68,2% αφορά ασφαλισμένες κατοικίες για σεισμό, με κάλυψη κτιρίου για το 90% και με κάλυψη μόνο περιεχομένου για το 10%, ενώ ενυπόθηκο ενδιαφέρον για όσες έχουν κάλυψη κτιρίου αφορά το 56,9%.