Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε χθες μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) για τις μεταφορές. Κονδύλια ύψους άνω των 7 δισ. ευρώ θα διατεθούν για έργα που προάγουν νέες, αναβαθμισμένες και βελτιωμένες ευρωπαϊκές υποδομές κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τα οποία αφορούν τους σιδηροδρόμους, τις οδικές μεταφορές, τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τους θαλάσσιους ή εσωτερικούς λιμένες. Τα έργα που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους της.


Επιλέξιμα θα είναι και έργα που ενισχύουν τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση των εξαγωγών και των εισαγωγών της Ουκρανίας. Με την πρόσκληση αυτή, για πρώτη φορά, οντότητες από την Ουκρανία και τη Μολδαβία μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ, δεδομένου ότι φέτος υπογράφηκαν οι συμφωνίες σύνδεσης του ΜΣΕ με τις δύο αυτές χώρες. 

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι η πρόσκληση με τον υψηλότερο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη” 2021-2027. Καθιστούμε διαθέσιμα πάνω από 7 δισ. ευρώ για έργα που θα στηρίξουν ένα έξυπνο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε διασυνοριακά έργα μεταξύ των κρατών μελών. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε ένα ισχυρό μεταφορικό δίκτυο σιδηροδρόμων και εσωτερικών πλωτών και θαλάσσιων οδών, το οποίο θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας, θα φέρει τους πολίτες πιο κοντά και θα προσδέσει την Ουκρανία και τη Μολδαβία στην ΕΕ».

Τα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης θα βελτιώσουν την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του δικτύου μεταφορών της ΕΕ. Η πρόσκληση καλύπτει επίσης έργα που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα των μεταφορικών υποδομών έναντι των φυσικών καταστροφών. Οι επενδύσεις αυτές θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής αγοράς για επιβάτες και εμπορεύματα, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στη μείωση των εκπομπών ρύπων, θέτοντας την ΕΕ σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90 % έως το 2050.

Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα για το μέλλον

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρόσκληση υποστηρίζει το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα μελλοντικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών, με έξυπνες και ανθεκτικές λύσεις που εφαρμόζονται για τη διασύνδεση της Ευρώπης.

Η ΕΕ χρειάζεται ένα αποτελεσματικό και διασυνδεδεμένο σύστημα πολυτροπικών μεταφορών τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα εμπορεύματα. Αυτό περιλαμβάνει ένα οικονομικά προσιτό, αξιόπιστο και αποδοτικό σιδηροδρομικό δίκτυο, βελτιωμένη ναυσιπλοΐα και υποδομή εσωτερικών πλωτών οδών στους θαλάσσιους λιμένες, ισορροπημένη διασύνδεση μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και αυξημένη αυτοματοποίηση και διαλειτουργικότητα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του δικτύου μεταφορών.

Η πρόσκληση καλύπτει το κεντρικό και το εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ στους ακόλουθους τομείς:

 • Σιδηροδρόμων
 • Πλωτών οδών
 • θαλάσσιοι λιμένες και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας
 • οδική ασφάλεια
 • σιδηροδρομικοί-οδικοί τερματικοί σταθμοί
 • πολυτροπικές πλατφόρμες εφοδιαστικής
 • πολυτροπικοί επιβατικοί κόμβοι
 • έξυπνες και διαλειτουργικές εφαρμογές για τις μεταφορές
 • Ασφαλής και προστατευμένη κινητικότητα
 • ανθεκτικότητα των υποδομών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγηση

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από:

 • ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·
 • Διεθνείς οργανισμοί ή δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ, με τη συμφωνία του ή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής της πύλης χρηματοδότησης και προσφορών πριν από τις 30 Ιανουαρίου 2024 στις 17.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/CINEA, επικουρούμενη από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που προέρχονται από ανεξάρτητη βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων. Οι αιτούντες θα λάβουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και οι συμφωνίες επιχορήγησης θα υπογραφούν εντός εννέα μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Περισσότερα από 1.300 έργα συνολικού ύψους 29,8 δισεκατομμυρίων από το 2014

 Το πρόγραμμα μεταφορών της ΔΣΕ αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων και διασυνδεδεμένων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών υψηλών επιδόσεων, με έμφαση στους εννέα διαδρόμους του κεντρικού δικτύου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί έργα που ενισχύουν την πολυτροπικότητα, βελτιώνουν τις υποδομές και προωθούν την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος CEF, 25,6 δισεκατομμύρια EUR διατίθενται για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 για τη συγχρηματοδότηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) έργα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Από το 2014, το πρόγραμμα CEF έχει στηρίξει περισσότερα από 1.300 έργα συνολικού ύψους 29,8 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα των μεταφορών.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στηρίζει έργα στο πλαίσιο του γενικού κονδυλίου και του κονδυλίου συνοχής του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» στον τομέα των μεταφορών. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) διαχειρίζεται την προώθηση και την αξιολόγηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και εποπτεύει την υλοποίηση των έργων.