Καλές πρακτικές που προέκυψαν μέσα από έργα των Προγραμμάτων Interreg «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020» αναδείχτηκαν σε εκδήλωση της Ειδικής Υπηρεσίας (ΕΥ) «Interreg 2021-2027», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ελληνικών και βουλγαρικών εθνικών αρχών, καθώς και του Προξενείου της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εκπροσώπησε ο Βλαντιμίρ Ίνκοβ.

Η εκδήλωση άνοιξε με την παρουσίαση του ρόλου της Ειδικής Υπηρεσίας «Interreg 2021-2027» από τη Μαρία Νεζερίτη, προϊσταμένη της Υπηρεσίας, η οποία ανέπτυξε τους στόχους και τις προοπτικές των προγραμμάτων Interreg.

Αναλυτικές εισηγήσεις έγιναν από τους δικαιούχους των συγχρηματοδοτούμενων έργων «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», με το έργο «Flood Protection», στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία», καθώς και τους δικαιούχους ΑΠΘ, με το έργο «BIOPROSPECT» και «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξ. Εμπορίου – Enterprise Greece», με το έργο «GAZELLE», στο πλαίσιο του προγράμματος «Βαλκανική – Μεσόγειος». Σημαντική ήταν η παρουσίαση της κεφαλαιοποίησης έργων για την Υγεία, από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία».

Την εκδήλωση έκλεισε η Εύα Καραγιάννη, προϊσταμένη Μονάδας Α της Ειδικής Υπηρεσίας, με την παρουσίαση των κεντρικών σημείων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία».