Στο θέμα της σύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό και την τοπική επιχειρηματικότητα αναφέρθηκε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, ως κεντρική ομιλήτρια στο 1ο «ORCHOMENOS press FORUM: Επιχειρηματικότητα, Τοπική Οικονομία, Τουρισμός, Πολιτισμός… Ορχομενός!».

Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση, τόνισε τη σημασία που έχει για τη χώρα μας η ποιοτική τουριστική ανάπτυξη και ανέδειξε τα οφέλη ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, μέσα από τη δημιουργική επανεφεύρεση του πολιτιστικού τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αξιοποιήσουμε τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά μας και να τη συνδέσουμε με το περιβάλλον και με άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός και ο φυσιολατρικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός. Για τη διαχείριση και την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου κρίσιμη είναι, επίσης, η δημιουργική κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών με συνεργατικά σχήματα και δίκτυα, με καινοτόμες πρωτοβουλίες που αξιοποιούν σύγχρονα μέσα και νέες τεχνολογίες. Στο επίκεντρο αυτού του μοντέλου βρίσκεται η βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου, τον σχεδιασμό πολιτιστικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη επιστημονικών και πολιτιστικών κέντρων, θεματικών πάρκων, μουσείων με σύγχρονη οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό, ανέφερε η πρόεδρος, θα συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, με έμφαση στην υψηλή διαφοροποίηση, στην παραγωγή προστιθέμενων αξιών και την εξωστρέφεια.

«Ο πολιτισμός είναι ένα από τα κορυφαία συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε. Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει προνομιακό πεδίο για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα», είπε κλείνοντας την ομιλία της η κυρία Εφραίμογλου.